Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pinochio94 trong 06:50:26 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8327Tiêu đề: Giúp em bài lý 12 này với
Gửi bởi: pinochio94 trong 06:50:26 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Chiếu bức xạ có tần số [tex]f_1[/tex] vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là [tex]V_1[/tex] và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng một nửa công thoát của kim loại.Chiếu tiếp bức xạ có tần số [tex]f_2=f_1+f[/tex] vào quả cầu kim loại đó thì điện thế cực đại của quả cầu là [tex]5V_1[/tex].Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số [tex]f[/tex] vào quả cầu kim loại trên(đang trung hoà về điện) thì điện thế cực đại củ quả cầu là
[tex]A:2V_1[/tex]
[tex]B:2,5V_1[/tex]
[tex]C:4V_1[/tex]
[tex]D:3V_1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lý 12 này với
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:22:32 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Xem link tại đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7488.msg34926#msg34926http://