Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chjkuku trong 04:36:33 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8324Tiêu đề: Giúp mình bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: chjkuku trong 04:36:33 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Khoảng cách giữa 2 khe [tex]S_{1}S_{2}[/tex] trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng là 1mm. D=3m,[tex]\lambda = 0.5\mu m[/tex]. Đặt sau [tex]S_{1}[/tex] 1 bản // phẳng có chiết suất n'=1.5 và độ dày [tex]10\mu m[/tex].  Người ta đổ thêm vào giữa màn và 2khe 1 chất lỏng có chiết suất n''=1.4. Tính bề rộng mỗi vân:
A- 1.13mm
B- 1.1mm
C- 1.07mm
D- 1mm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 11:57:13 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
[tex]i'=\frac{\lambda }{n''}\frac{D}{a}=\frac{0,5.10^{-6}.3}{1,4.10^{-3}}=1,07mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: chjkuku trong 02:30:12 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
vậy người ta cho bản song song để làm j. Mình nghĩ cái đó cũng làm thay đổi i chứ