Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 03:21:09 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8323Tiêu đề: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: missyou266 trong 03:21:09 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Một đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, tần số thay
đổi được. Tại tần số 50Hz điện áp hai đầu cuộn dây thuần cảm cực đại bằng 250V, tại tần số 60Hz điện áp hai bản tụ cực đại. Để công suất
trong mạch cực đại ta cần điều chỉnh tần số đến giá trị
  A: 10can 3 Hz  B: 10can 30 Hz  C: 3000Hz  D: 10Hz


Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 04:21:10 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Một đoạn mạch R-L-C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V, tần số thay
đổi được. Tại tần số 50Hz điện áp hai đầu cuộn dây thuần cảm cực đại bằng 250V, tại tần số 60Hz điện áp hai bản tụ cực đại. Để công suất
trong mạch cực đại ta cần điều chỉnh tần số đến giá trị
  A: 10can 3 Hz  B: 10can 30 Hz  C: 3000Hz  D: 10Hz
Ta có với trường hợp điểu chỉnh f để ULmax và UCmax tương ứng ta có:[tex]\omega _{L}=\frac{1}{C}\sqrt{\frac{2}{\frac{2L}{C}-R^{2}}}[/tex]
[tex]\omega _{C}=\frac{1}{L}\sqrt{\frac{\frac{2L}{C}-R^{2}}{2}}[/tex]
Ta thấy rằng: [tex]\omega _{L}.\omega _{C}=\frac{1}{LC}=\omega _{CH}^{2}\Rightarrow f_{L}.f_{C}=f^{2}_{CH}\Rightarrow f_{CH}=\sqrt{50.60}=10\sqrt{30}(Hz)[/tex]