Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 12:44:43 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8318Tiêu đề: 3 bai thi thử đại hoc cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 12:44:43 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Câu1. 1 mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C,cung cấp năng lượng cho mạch bằng cách ghép tụ vào nguồn không đổi có suất điện động E=2V.Biết mạch thực hiên dao động điên từ vơi biểu thức năng lương từ Wt=2.10^-8cos^2(wt).tim dien dung tu.


Tiêu đề: Trả lời: 3 bai thi thử đại hoc cần giúp gấp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:49:40 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Câu1. 1 mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C,cung cấp năng lượng cho mạch bằng cách ghép tụ vào nguồn không đổi có suất điện động E=2V.Biết mạch thực hiên dao động điên từ vơi biểu thức năng lương từ Wt=2.10^-8cos^2(wt).tim dien dung tu.
[tex]W_t=\frac{1}{2}Li^2=\frac{1}{2}L.I_0^2.cos(\omega.t+\phi+\pi/2)^2[/tex]
[tex]==> 1/2LI_0^2=2.10^{-8}=W_{Lmax}=W[/tex]
Giả thiết tụ được nạp đến điện áp [tex]E ==> W_{Cmax}=1/2C.E^2=W=2.10^{-8} ==>C[/tex]