Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: Biệt Đội Gà Bay trong 12:10:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8317Tiêu đề: vài bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: Biệt Đội Gà Bay trong 12:10:28 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
1: Một động cơ có công suất 400W và hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng qua động cơ bằng 10A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là:
A. 250V   B. 300V   C. 125V   D. 200V
2: Một sóng dừng trên dây với bước sóng lamda và N là một nút sóng. Hai điểm M1 và M2 ở về hai phía của N và có VTCB cách N những đoạn lần lượt là lamda/12 và lamda/3.Tỷ số li độ của M1 so với M2 là:


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: KPS trong 12:34:54 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
1: Một động cơ có công suất 400W và hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng qua động cơ bằng 10A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là:
A. 250V   B. 300V   C. 125V   D. 200V[tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{U_1}{U_2}=5 ===> U_2=U_{1}/5[/tex]

[tex]P=U_{2}Icos\varphi => 400=\frac{U_{1}}{5}.10.0,8=> U2=250V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:38:31 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
1: Một động cơ có công suất 400W và hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng qua động cơ bằng 10A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là:
A. 250V   B. 300V   C. 125V   D. 200V
HD: [tex]P=U_2.I.cos(\varphi) ==> U_2[/tex]
Áp dụng CT MBA:
[tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{U_1}{U_2}=5 ==> U_1[/tex]
Trích dẫn
2: Một sóng dừng trên dây với bước sóng lamda và N là một nút sóng. Hai điểm M1 và M2 ở về hai phía của N và có VTCB cách N những đoạn lần lượt là lamda/12 và lamda/3.Tỷ số li độ của M1 so với M2 là:
Xét vị trí M_1,M_2 có d_1,d_2 là khoảng cách từ đó đến nút gần nó nhất
[tex]==> d_1=\lambda/12, d_2=\lambda/6[/tex]
[tex]==> a_{M1}=A_{bung}sin(2.\pi.d_1/\lambda),a_{M2}=A_{bung}sin(2.\pi.d_2/\lambda)[/tex]
vì chúng đối xứng qua nút nên chúng ngược pha nhau
[tex]==> \frac{x1}{x2}=-\frac{a_{M1}}{a_{M2}}=-\frac{sin(\pi/6)}{sin(\pi/3)}=-\frac{\sqrt{3}}{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: Biệt Đội Gà Bay trong 12:42:45 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
cho em hỏi thêm bài này và công thức của máy biến áp luôn ạ
máy biến áp có N1/N2 =1/2
U1=130V U2=240V (hở) U1, U2 là hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp
tìm tỉ số giữa r1/Zl1


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:56:00 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
cho em hỏi thêm bài này và công thức của máy biến áp luôn ạ
máy biến áp có N1/N2 =1/2
U1=130V U2=240V (hở) U1, U2 là hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp
tìm tỉ số giữa r1/Zl1
do cuộn thứ cấp hở [tex]==> \frac{UL1}{U_2}=\frac{N1}{N2}=1/2 ==> U_{L1}=120V [/tex][tex]==>U_{r1}=\sqrt{U_1^2-U_L^2}=50V ==> \frac{r}{ZL}=\frac{U_r}{U_L}=\frac{5}{12}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: vothanhhuan trong 08:25:18 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
1: Một động cơ có công suất 400W và hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng qua động cơ bằng 10A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là:
A. 250V   B. 300V   C. 125V   D. 200V[tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{U_1}{U_2}=5 ===> U_2=U_{1}/5[/tex]

[tex]P=U_{2}Icos\varphi => 400=\frac{U_{1}}{5}.10.0,8=> U2=250V[/tex]
Bài này e nghĩ phải tính U_L2=30V => U1=150V???. M.n giải thích giúp với ạ


Tiêu đề: Trả lời: vài bài tập cần giúp đỡ
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 08:37:06 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2014
1: Một động cơ có công suất 400W và hệ số công suất 0,8 được mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k = 5. Mất mát năng lượng trong máy biến áp không đáng kể. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng qua động cơ bằng 10A. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là:
A. 250V   B. 300V   C. 125V   D. 200V[tex]\frac{N_1}{N_2}=\frac{U_1}{U_2}=5 ===> U_2=U_{1}/5[/tex]

[tex]P=U_{2}Icos\varphi => 400=\frac{U_{1}}{5}.10.0,8=> U2=250V[/tex]
Bài này e nghĩ phải tính U_L2=30V => U1=150V???. M.n giải thích giúp với ạ

Em cần hiểu rõ: [tex]U_{L2}=30 V[/tex] như em tính, là điện áp của cuộn dây của ĐỘNG CƠ.

Còn giá trị  [tex]U_{2}[/tex] Là điện áp 2 đầu cuộn dây thứ cấp của MÁY BIẾN ÁP. Như vậy  [tex]U_{2}=[/tex]  Điện áp hiệu dụng toàn bộ động cơ, không riêng gì chỉ cuộn dây động cơ em nhé.   ~O)