Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhba trong 01:22:27 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8314Tiêu đề: giao thoa anh sang
Gửi bởi: anhba trong 01:22:27 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
giao thoa ánh sáng.nguồn phát ra 2 bức xa lamda1 = 560nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng lamda2.(lamda2 nằm trong khoảng 650nm đến 730nm) trên màn quan sát,giữa hai vân sáng gần nhau nhất và màu trùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng mầu đỏ. tìm giá trị lamda2?
đáp án:720nm


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa anh sang
Gửi bởi: KPS trong 03:51:25 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
giao thoa ánh sáng.nguồn phát ra 2 bức xa lamda1 = 560nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng lamda2.(lamda2 nằm trong khoảng 650nm đến 730nm) trên màn quan sát,giữa hai vân sáng gần nhau nhất và màu trùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng mầu đỏ. tìm giá trị lamda2?
đáp án:720nm

Vị trí các vân trùng có [tex]k_{1}\lambda_1=k_{2}\lambda_2==> k_1=\frac{k_{2}\lambda_2}{\lambda_1}[/tex]

Vì giữa 2 vân trùng nhau gần nhất có 6 vân màu đỏ nên vân trùng đầu tiên tính từ vân trung tâm là vân sáng bậc 7 của ánh sáng [tex]\lambda_2[/tex]

[tex]\frac{7.650}{560}\leq k_1 \leq\frac{7.730}{560} <==> 8,125\leq k \leq 9,125 ==> k_1=9==>[/tex]

[tex]\lambda_2= 560.9/7=720nm [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giao thoa anh sang
Gửi bởi: anhba trong 10:52:32 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
giao thoa ánh sáng.nguồn phát ra 2 bức xa lamda1 = 560nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng lamda2.(lamda2 nằm trong khoảng 650nm đến 730nm) trên màn quan sát,giữa hai vân sáng gần nhau nhất và màu trùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng mầu đỏ. tìm giá trị lamda2?
đáp án:720nm

Vị trí các vân trùng có [tex]k_{1}\lambda_1=k_{2}\lambda_2==> k_1=\frac{k_{2}\lambda_2}{\lambda_1}[/tex]

Vì giữa 2 vân trùng nhau gần nhất có 6 vân màu đỏ nên vân trùng đầu tiên tính từ vân trung tâm là vân sáng bậc 7 của ánh sáng [tex]\lambda_2[/tex]

[tex]\frac{7.650}{560}\leq k_1 \leq\frac{7.730}{560} <==> 8,125\leq k \leq 9,125 ==> k_1=9==>[/tex]

[tex]\lambda_2= 560.9/7=720nm [/tex]
Vì giữa 2 vân trùng nhau gần nhất có 6 vân màu đỏ nên vân trùng đầu tiên tính từ vân trung tâm là vân sáng bậc 7 của ánh sáng \lambda_2
mình chưa hiểu rõ chỗ này.bạn giải thích kỹ hơn được không


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa anh sang
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:02:01 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
giao thoa ánh sáng.nguồn phát ra 2 bức xa lamda1 = 560nm và bức xạ màu đỏ có bước sóng lamda2.(lamda2 nằm trong khoảng 650nm đến 730nm) trên màn quan sát,giữa hai vân sáng gần nhau nhất và màu trùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng mầu đỏ. tìm giá trị lamda2?
đáp án:720nm

Vị trí các vân trùng có [tex]k_{1}\lambda_1=k_{2}\lambda_2==> k_1=\frac{k_{2}\lambda_2}{\lambda_1}[/tex]

Vì giữa 2 vân trùng nhau gần nhất có 6 vân màu đỏ nên vân trùng đầu tiên tính từ vân trung tâm là vân sáng bậc 7 của ánh sáng [tex]\lambda_2[/tex]

[tex]\frac{7.650}{560}\leq k_1 \leq\frac{7.730}{560} <==> 8,125\leq k \leq 9,125 ==> k_1=9==>[/tex]

[tex]\lambda_2= 560.9/7=720nm [/tex]
Vì giữa 2 vân trùng nhau gần nhất có 6 vân màu đỏ nên vân trùng đầu tiên tính từ vân trung tâm là vân sáng bậc 7 của ánh sáng \lambda_2
mình chưa hiểu rõ chỗ này.bạn giải thích kỹ hơn được không
Bạn vẽ hình giao thoa lên trên màn sẽ thấy thôi!
ví dụ:
.................k2=7, (ở đây còn có k1 của lamda1 nữa)
.................k2=6
.................k2=5
.................k2=4
.................k2=3
.................k2=2
.................k2=1
.................k1=0,k2=0  (VSTT)
.................k2=-1
.................