Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 3myeuvatly trong 10:27:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8312Tiêu đề: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 10:27:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có  2 nguồn sóng kết hợp ( Nguồn B sớm pha hơn nguồn A là PI) Biên độ lần lượt là  4cm và 2 cm , bước sóng 10 cm. coi biên độ truyền sóng không đổi Khi truyền đi. Điểm M cách A là 25 cm , CÁch B là 27,5 cm sẽ dao động với biên độ bằng :
A.[tex]2\sqrt{3}[/tex] cm               B.6 (cm)                             C.[tex]2\sqrt{5}[/tex]                       D.8 cm

câu 2:Trong một ống tia X , Tốc độ của electron tới Anot là 8.10^7 (m/s) . Để tốc độ này giảm 600km/s thì hiệu điện thế giữa 2 đầu ống phải giảm đi ( Xem tốc độ ban đầu của electron khi rời catot bằng 0 )
A.2628 (V)                          B.2826 (V)                     C.8268 (V)                           D.3268 (V)

câu 3: Một mạch dao động LC đang bức xạ được sóng ngắn .Để mạch đó bức xạ được sóng trung thì phải :
A.Mắc song song thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp
B.Mắc nối  tiếp thêm vào mạch một điện trở  thuần thích hợp
C.mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp
D. mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có một tụ điện có điện dung thích hợp
Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: kydhhd trong 11:01:26 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Tại hai điểm A và B trên mặt nước có  2 nguồn sóng kết hợp ( Nguồn B sớm pha hơn nguồn A là PI) Biên độ lần lượt là  4cm và 2 cm , bước sóng 10 cm. coi biên độ truyền sóng không đổi Khi truyền đi. Điểm M cách A là 25 cm , CÁch B là 27,5 cm sẽ dao động với biên độ bằng :
A.[tex]2\sqrt{3}[/tex] cm               B.6 (cm)                             C.[tex]2\sqrt{5}[/tex]                       D.8 cm

pha dao động tại M là:[tex]\varphi =\Pi -2\Pi \frac{d1}{\lambda }-2\Pi \frac{d2}{\lambda }=\Pi /2[/tex]
2 dao động do 2 nguồn truyền đến M vuông pha nhau nên:[tex]A=\sqrt{A1^{2}+A2^{2}}=\sqrt{20}2\sqrt{5}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 11:03:32 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
câu 4:Con lắc lò xo K=200,m=can3 kg. treo lên trần oto chuyển động với gia tốc ko đổi. khi trục con lắc lệch với phương thẳng đứng 30 độ thi độ giãn của lò xo là bao nhiêu. g=10


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: kydhhd trong 11:14:36 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

câu 2:Trong một ống tia X , Tốc độ của electron tới Anot là 8.10^7 (m/s) . Để tốc độ này giảm 600km/s thì hiệu điện thế giữa 2 đầu ống phải giảm đi ( Xem tốc độ ban đầu của electron khi rời catot bằng 0 )
A.2628 (V)                          B.2826 (V)                     C.8268 (V)                           D.3268 (V)


[tex]\Delta Wd=1/2mv^{2}=e.U; 1/2m(v-6.10^{5})^{2}=e(U-u)\Rightarrow 1/2mv^{2}-1/2m(v-6.10^{5})^{2}=e.u\Rightarrow 1/2.m(12.v.10^{5}-36.10^{10})=e.u[/tex]
thay số vào tính nhé


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: kydhhd trong 11:18:43 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
câu3. D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: kydhhd trong 11:23:51 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
câu 4:Con lắc lò xo K=200,m=can3 kg. treo lên trần oto chuyển động với gia tốc ko đổi. khi trục con lắc lệch với phương thẳng đứng 30 độ thi độ giãn của lò xo là bao nhiêu. g=10
vẽ hình ta thấy: [tex]Fd=P/cos30\Rightarrow K.x=mg/cos30\Rightarrow 200x= \sqrt{3}.10.2/\sqrt{3}\Rightarrow x=10cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 11:24:15 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Giải thích cho e với sao câu 3 lại D ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: kydhhd trong 11:27:42 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Giải thích cho e với sao câu 3 lại D ?
[tex]\lambda =2\Pi .c.\sqrt{L.C}[/tex]
để bước sóng tăng thì phai tăng L hoặc C. nhìn vào đề bài thì cần mắc thêm tụ sông với tụ ban đầu thich hợp là được


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e mấy câu trong đề Chuyên SP !
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:31:45 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Câu 3:
bước sóng mạch dao động thu được:
lamda=c.2pi.căn(LC)
vì sóng trung có bước sóng dài hơn sóng ngắn, nên để lamda tăng thì điện dung của tụ phải tăng, hoặc độ tự cảm của mạch phải tăng.
chọn đáp án: D