Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 09:47:43 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8307Tiêu đề: Bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:47:43 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song liền kề nhau có cùng biên độ A. Biết vật 1 dao đông với tần số [tex]f_{1}=1Hz[/tex], Vật thứ hai dao động với tần số [tex]f_{2}=\frac{1}{3}Hz[/tex]. Biết  tại thời điểm t khi hai vật gặp thì li độ của chúng là [tex]\frac{A}{2}[/tex]. Hỏi lần gặp nhau gần nhất tiếp theo sau thời gian t bao lâu:
A. 0,15s   
B. 0,2s                     
C. 0,25s   
D. 0,3s


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: KPS trong 10:02:06 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
câu này thầy Quang Dương giải rồi bạn http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8187 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8187)