Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 08:19:16 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8305Tiêu đề: Nhờ giúp một câu điện xoay chiều khó
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 08:19:16 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Đặt điện áp u = U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos[tex]\omega t[/tex] vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn AN và NB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AN gồm điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm thuần L, đoạn NB chỉ chứa tụ C. Khi [tex]\omega =\omega _{1}[/tex] thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại và độ lệch pha của [tex]u_{AN}[/tex] so với i là [tex]\varphi _{1}[/tex]; độ lệch pha của [tex]u_{AB}[/tex] so với i là [tex]\varphi[/tex] . Nhận định nào sau đây đúng?
   A. [tex]\varphi _{1}+\left|\varphi|<\frac{\pi }{2}[/tex]

   B. [tex]\varphi _{1}+\left|\varphi|>\frac{\pi }{2}[/tex]

   C. [tex]\varphi _{1}+\left|\varphi|=\frac{\pi }{2}[/tex]

   D. [tex]\varphi _{1}+\left|\varphi|= - \frac{\pi }{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một câu điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 09:25:04 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
(http://nl7.upanh.com/b5.s29.d4/94d857538be33d5e314e6e8f87943abb_44384057.vatly2.png) (http://www.upanh.com/vatly2_upanh/v/arq61bfmffd.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một câu điện xoay chiều khó
Gửi bởi: quark trong 12:20:24 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi chứng minh giùm em sao Uc mã thì w lại vậy


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một câu điện xoay chiều khó
Gửi bởi: quark trong 12:25:47 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Ak bạn ơi cot(pi/2 không xác định


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một câu điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 01:03:26 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi chứng minh giùm em sao Uc mã thì w lại vậy
Đây là vấn đề cơ bản của học sinh ôn thi đại học mà. Bạn đọc các tài liệu luyện thi sẽ thấy

cot(pi/2)= 0


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp một câu điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:21:17 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi chứng minh giùm em sao Uc mã thì w lại vậy

Nếu vậy thì bạn hãy xem kỹ bài giảng này của thầy Hậu: Cực trị trong bài toán điện xoay chiều (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/2326-cuc-tri-trong-bai-toan-dien-xoay-chieu)