Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:11:28 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8303Tiêu đề: 10giúp bài xoay chiều
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:11:28 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Câu 10: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch  [tex]u=U_{0}cos\omega t[/tex]
 Chỉ có [tex]\omega[/tex] thay đổi được. Điều chỉnh [tex]\omega[/tex]  thấy khi giá trị của nó là  [tex]\omega _{1}[/tex] hoặc [tex]\omega _{2}[/tex] ( với [tex]\omega _{1}[/tex]  > [tex]\omega _{2}[/tex] ) thì dòng điện  hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại n lần ( với n > 1). Biểu thức tính R là:?
đáp án [tex]R=L\frac{\omega _{1}-\omega _{2}}{\sqrt{n^2-1}}[/tex]
   
   nhờ giải hộ nhé.thanks


Tiêu đề: Trả lời: 10giúp bài xoay chiều
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 06:16:29 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
đè sư phạm cũng có một câu tương tự nhưng mà C thay đổi, cũng khó phết


Tiêu đề: Trả lời: 10giúp bài xoay chiều
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 08:02:27 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
(http://nl4.upanh.com/b6.s27.d2/8228cc1743a53898adb1c220c6d9234e_44380924.vatly.png)