Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 02:52:18 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8296Tiêu đề: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:52:18 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1/Khối lượng trái đất gấp M lần khối lượng mặt trăng,đường kính trái đất gấp 3,7 lần đường kính mặt trăng.Đem một con lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng thì chu kỳ tăng 2,43 lần,coi chiều dài con lắc không đổi.Tìm M?
A.7    B.65    C.81    D.3
2/Mắc một tải thuần trở 3 pha đối xứng tam giác vào 3 dây pha của mạng điện xoay chiều 3 pha,toàn tải tiêu thụ công suất 600W.nếu đứt 1 dây pha toàn tải tiêu thụ công suất ?
A.100W    B.200W    C.300W    D.500W
3/Một động cơ điện xoay chiều có điện trở cuộn dây là 20ôm.Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì động cơ điện sinh ra một công cơ học là 210W.Biết hệ số công suất của động cơ là 0,85.Cường độ dòng điện hiệu dụng của động cơ là?
A.1,2     B.0,6    C.1,5     D.2
4/1 con lắc đơn được găn vào 1 trần thang máy.CHu kỳ dao động khi thang máy đứng yên là T.Khi thang máy rơi tự do thì chu kỳ dao động của nó là ?
A.T    B.0    C.Vô cùng lớn   D.5T
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy cô cùng các bạn.Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 03:05:10 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
4. Khi con lắc dao động trong thang máy rơi tự do thì gia tốc trọng trường hiệu dụng [tex]g_{hd}=g-g=0[/tex]
Khi đó chu kì dao động của con lắc là:[tex]T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g_{hd}}}\rightarrow[/tex] vậy T vô cùng lớn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:09:49 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
4/Một con lắc đơn được găn vào 1 trần thang máy.CHu kỳ dao động khi thang máy đứng yên là T.Khi thang máy rơi tự do thì chu kỳ dao động của nó là ?
A.T    B.0    C.Vô cùng lớn   D.5T

khi thang máy chuyển động nhanh dần đi xuống thì gia tốc hướng xuống: g' = g - a [tex] ; T' = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g'}}[/tex]

khi thang máy rơi tự do thì a = g => T' vô cùng lớn


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:16:14 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
3/Một động cơ điện xoay chiều có điện trở cuộn dây là 20ôm.Khi mắc vào mạch có điện áp hiệu dụng 200V thì động cơ điện sinh ra một công cơ học là 210W.Biết hệ số công suất của động cơ là 0,85.Cường độ dòng điện hiệu dụng của động cơ là?
A.1,2     B.0,6    C.1,5     D.2


công cơ học sinh ra là công có ích

ta có: [tex]P = P_i_c_h + P_h_p[/tex]

[tex]\Leftrightarrow UIcos\varphi = 210 + RI^2[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 200I.0,85 = 210 + 20I^2[/tex] => I = 7 A hoặc 1,5 A
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập trong đề thi thử
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:33:39 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1/Khối lượng trái đất gấp M lần khối lượng mặt trăng,đường kính trái đất gấp 3,7 lần đường kính mặt trăng.Đem một con lắc đơn từ trái đất lên mặt trăng thì chu kỳ tăng 2,43 lần,coi chiều dài con lắc không đổi.Tìm M?
A.7    B.65    C.81    D.3

trên trái Đất : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex] (1)

trên mặt Trăng : [tex]T_M_T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_M_T}}[/tex] (2)

[tex]T_M_T = 2,43T[/tex], lấy (2) chia (1) : [tex]2,43^2 = \frac{g}{g_M_T}[/tex] (*)

với: [tex]g = G\frac{M_T_D}{R_T_D^2}[/tex] ; [tex]g_M_T = G\frac{M_M_T}{R_M_T^2}[/tex]

và đề bài cho: [tex]M_T_D = M.M_M_T[/tex] , đường kính trái đất gấp 3,7 lần [tex]\Rightarrow R_T_D = 3,7R_M_T[/tex]

thay vào (*) ta được M = 80,84