Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 02:48:39 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8295Tiêu đề: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: KPS trong 02:48:39 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1) Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Hiệu điện thế 2 đầu mạch là [tex]u=120\sqrt{2}cos\omega t[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1=100\pi[/tex] thì dòng điện sớm pha hơn hai đầu mạch [tex]\pi/6[/tex] có giá trị hiệu dụng 1A. Khi [tex]\omega=\omega_1=100\pi; \omega=\omega_2=400\pi[/tex] thì dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng. Xác định L? [tex](0,2/\pi H)[/tex]

2) Trong khoảng thời gian t=0 đến [tex]t_1=\frac{\pi}{48}s[/tex], động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng? (8cm)Tiêu đề: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: kydhhd trong 05:10:28 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1) Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Hiệu điện thế 2 đầu mạch là [tex]u=120\sqrt{2}cos\omega t[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_1=100\pi[/tex] thì dòng điện sớm pha hơn hai đầu mạch [tex]\pi/6[/tex] có giá trị hiệu dụng 1A. Khi [tex]\omega=\omega_1=100\pi; \omega=\omega_2=400\pi[/tex] thì dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng. Xác định L? [tex](0,2/\pi H)[/tex]

[tex]\omega 2=4\omega 1\Rightarrow Zl2=4Zl1, Zc1=4Zc2[/tex]
dong điện bằng nhau nên: Zc1- Zl1=4Zl1-0,25Zc1 nên Zc1=4Zl1[tex]tan\frac{\Pi }6}=\frac{Zc1-Zl1}{R}\Rightarrow =\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow R=3\sqrt{3}Zl1[/tex]
[tex]Z=U/I=120=\sqrt{R^{2}+(ZC1-Zl1)^{2}}\Rightarrow \Rightarrow Zl1=20\Rightarrow L=\frac{20}{100\Pi }=\frac{1}{5\Pi }[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: kydhhd trong 05:41:12 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

2) Trong khoảng thời gian t=0 đến [tex]t_1=\frac{\pi}{48}s[/tex], động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng? (8cm)


tại vị trí động năng bằng thế năng thi vật có li độ: [tex]x1=+ -\frac{\sqrt{2}}{2}A[/tex]( ở đây ta chọn dấu âm)
thế năng tại vị trí vật có động năng là 0,096j là: [tex]1/2kx^{2}2=0,064.2-0.096=0,032j\Rightarrow 1/2x^{2}2:1/2kx^{2}1=1/2\Rightarrow x2/x1=1/\sqrt{2}\Rightarrow x2=A/2[tex]
vẽ vòng tròn lượng giác ra ta có góc mà chất điểm quay được trong thời gian t=0 đến t1 là: [tex]\frac{\Pi }{48}.\frac{2\Pi }{T}=\Pi -\Pi /4-\Pi /3\Rightarrow T=1/pi[tex]\frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}=0,128\Rightarrow 0,5.0,1.400.A^{2}=0,128\Rightarrow A=8cm[/tex]
[/tex]
mặt khác:


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: huutrong95 trong 05:47:07 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

2) Trong khoảng thời gian t=0 đến [tex]t_1=\frac{\pi}{48}s[/tex], động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng? (8cm)


tại vị trí động năng bằng thế năng thi vật có li độ: [tex]x1=+ -\frac{\sqrt{2}}{2}A[/tex]( ở đây ta chọn dấu âm)
thế năng tại vị trí vật có động năng là 0,096j là: [tex]1/2kx^{2}2=0,064.2-0.096=0,032j\Rightarrow 1/2x^{2}2:1/2kx^{2}1=1/2\Rightarrow x2/x1=1/\sqrt{2}\Rightarrow x2=A/\sqrt{2}[/tex]
vẽ vòng tròn lượng giác ra ta có góc mà chất điểm quay được trong thời gian t=0 đến t1 là: [tex]\frac{\Pi }{48}.\frac{2\Pi }{T}=\Pi -\Pi /4-\Pi /3\Rightarrow T=1/pi[tex]\frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}=0,128\Rightarrow 0,5.0,1.400.A^{2}=0,128\Rightarrow A=8cm[/tex]
[/tex]
mặt khác:

Bạn giải thích rõ hơn tại sao x1=+-[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}A[/tex] được không?


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: kydhhd trong 05:49:31 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
tại vị trí động năng bằng thế năng có được:[tex]x=+(-)A/\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: KPS trong 02:51:43 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1) Chiếu 1 chùm sáng có bước sóng 248,4nm và catot của TBQD có công thoát là 3,2eV. Với giá trị nào của hiệu điện thế đặt vào anot và catot sau để triệt tiêu dòng quang điện? (Uak=-2,4V)

2) Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân [tex]Li^{7}_{3}[/tex] đứng yên để gây ra phản ứng :[tex] p   +  Li^{7}_{3}----> 2\alpha[/tex]
Biết phản ứng trên là phản ứng toả năng lượng và hai hạt [tex]\alpha[/tex] tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của các hạt [tex]\alpha[/tex] bay ra có thể? (160 độ)

3) Cho 2 mạch dao động lí tưởng LC với [tex]C=0,4\mu F, L=1\mu H[/tex]. Tại thời điểm [tex]t_1=10^{-6}s [/tex] thì năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Thời điểm nào sau đây năng lượng từ trường lại bằng năng lượng điện trường ? ( 9.10^-9s)

giúp mình mấy câu này nha mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:38:36 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1) Chiếu 1 chùm sáng có bước sóng 248,4nm và catot của TBQD có công thoát là 3,2eV. Với giá trị nào của hiệu điện thế đặt vào anot và catot sau để triệt tiêu dòng quang điện? (Uak=-2,4V)

tính dc Uhãm=1,8V --> [tex]U_{AK}\leq -U_{h}[/tex]=-1,8 V thì dòng quang điện triệt tiêu
có lẽ đề bài cho 4 đáp án nhưng trong đó chỉ có đáp án -2,4V là thoả mãn dk trên


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:40:25 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012

2) Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân [tex]Li^{7}_{3}[/tex] đứng yên để gây ra phản ứng :[tex] p   +  Li^{7}_{3}----> 2\alpha[/tex]
Biết phản ứng trên là phản ứng toả năng lượng và hai hạt [tex]\alpha[/tex] tạo thành có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của chúng. Góc [tex]\varphi[/tex] giữa hướng chuyển động của các hạt [tex]\alpha[/tex] bay ra có thể? (160 độ)


- Bài này ko tính được cụ thể nên bạn ko cho đáp án sao giải quyết được! Bạn xem ở đây: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8061.msg37615#msg37615)


Tiêu đề: Trả lời: BT ĐỀ THI THỬ CẦN MỌI NG GIÚP!
Gửi bởi: asama_an32 trong 09:08:59 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
3) Cho 2 mạch dao động lí tưởng LC với [tex]C=0,4\mu F, L=1\mu H[/tex]. Tại thời điểm [tex]t_1=10^{-6}s [/tex] thì năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường. Thời điểm nào sau đây năng lượng từ trường lại bằng năng lượng điện trường ? ( 9.10^-9s)

bài này bạn phai ghi hết đap án mới loại trừ đc
ban tính cki T
NL từ = NL điện thì q = + - Qo/căn 2 nó giốg bên cơ
thì thời gian từ điểm có NLtu=NLdien đến điểm có NLtu=NLdien tiep theo gần nhất cách nhau là T/4
có  2 th:
1 là t1 = t2 + kT/4 => t2
2 là t2 = t1 + kT/4
(k=1;2;3...)