Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dangkhoacb5 trong 02:15:34 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8293Tiêu đề: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 02:15:34 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trong đoạn mạch xoay chiều 3 pha, tải mắc hình sao, khi 1 pha tiêu thụ điện bị chập thì cường độ dòng điện trong 2 pha còn lại:
A. Tăng lên.               B. Đều không đổi.
C. Pha nào có tổng trở nhỏ hơn thì dòng điện tăng lên và ngược lại.                    D. Đều giảm xuống.
(đáp án là A hay B vậy, giải thích giùm mình được không?)
Bài 2: Một con lắc lò xo có đô cứng K=100 N/m, đầu trên được giữ cố định, còn đầu dưới gắn vật nặng m. Nâng vật m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5 cm. Lấy g= 10 m/s^2. Trong quá trình chuyển động trọng lực của vật có công suất tứ thời cực đại bằng:
A. 0,41W.             B. 0,64W.               C. 0,5W.            D. 0,32W.
(đáp án là C)
Bài 3: Một con lắc lò xo thắng đứng gồm vật nặng có khối lượng m= 1kg và lò xo có độ cứng K=100N/. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc đầu với gia tốc a=g/5 = 2,0 m/s^2. Sau khi rời khõi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ:
A. 5 cm.            B. 6 cm.           C. 10 cm.          D. 2 cm
(đáp án là B)


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:26:38 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trong đoạn mạch xoay chiều 3 pha, tải mắc hình sao, khi 1 pha tiêu thụ điện bị chập thì cường độ dòng điện trong 2 pha còn lại:
A. Tăng lên.               B. Đều không đổi.
C. Pha nào có tổng trở nhỏ hơn thì dòng điện tăng lên và ngược lại.                    D. Đều giảm xuống.
(đáp án là A hay B vậy, giải thích giùm mình được không?)


+ Khi 1 pha tiêu thụ điện bị chập ( cuộn dây tương ứng bị đoản mạch ), các pha còn lại vẫn chịu điện áp pha như cũ. Đáp án BTiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 02:28:25 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Bài 2: Một con lắc lò xo có đô cứng K=100 N/m, đầu trên được giữ cố định, còn đầu dưới gắn vật nặng m. Nâng vật m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5 cm. Lấy g= 10 m/s^2. Trong quá trình chuyển động trọng lực của vật có công suất tứ thời cực đại bằng:
A. 0,41W.             B. 0,64W.               C. 0,5W.            D. 0,32W.
(đáp án là C)
 
tại VTCB lò xo giãn 2,5 cm ta có [tex]\Rightarrow \Delta l_0=\frac{mg}{K}\Rightarrow mg=K\Delta l_0[/tex]

Công suất của trọng lực [tex]P=Fv=mgv[/tex]
P max <=> v max, vật ở VTCB, [tex]v max=A\omega[/tex]
[tex]\Rightarrow p max=mgA\omega=K\Delta l_0 A  \sqrt {\frac{g}{\Delta l_0}} = 1,25[/tex]
hic. sai ở đâu v nhỉTiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:34:39 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Bài 2: Một con lắc lò xo có đô cứng K=100 N/m, đầu trên được giữ cố định, còn đầu dưới gắn vật nặng m. Nâng vật m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5 cm. Lấy g= 10 m/s^2. Trong quá trình chuyển động trọng lực của vật có công suất tứ thời cực đại bằng:
A. 0,41W.             B. 0,64W.               C. 0,5W.            D. 0,32W.
(đáp án là C)


vì ta nâng vật m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ nên biên độ dao động của vật : [tex]A =\Delta l = \frac{mg}{k}\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{A}}[/tex] và m

Công suất tức thời của trong lực : P = mgv cục đại khi v cực đại . Do đó : [tex]P_{max} = mgv_{max} = mgA \omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:47:22 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trong đoạn mạch xoay chiều 3 pha, tải mắc hình sao, khi 1 pha tiêu thụ điện bị chập thì cường độ dòng điện trong 2 pha còn lại:
A. Tăng lên.               B. Đều không đổi.
C. Pha nào có tổng trở nhỏ hơn thì dòng điện tăng lên và ngược lại.                    D. Đều giảm xuống.
(đáp án là A hay B vậy, giải thích giùm mình được không?)


+ Khi 1 pha tiêu thụ điện bị chập ( cuộn dây tương ứng bị đoản mạch ), các pha còn lại vẫn chịu điện áp pha như cũ. Đáp án B


Nhưng sao đáp án câu này lại là A vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi thử
Gửi bởi: Trần Quốc Lâm trong 12:07:55 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trong đoạn mạch xoay chiều 3 pha, tải mắc hình sao, khi 1 pha tiêu thụ điện bị chập thì cường độ dòng điện trong 2 pha còn lại:
A. Tăng lên.               B. Đều không đổi.
C. Pha nào có tổng trở nhỏ hơn thì dòng điện tăng lên và ngược lại.                    D. Đều giảm xuống.
(đáp án là A hay B vậy, giải thích giùm mình được không?)


+ Khi 1 pha tiêu thụ điện bị chập ( cuộn dây tương ứng bị đoản mạch ), các pha còn lại vẫn chịu điện áp pha như cũ. Đáp án B


Nhưng sao đáp án câu này lại là A vậy ạ
Ban đầu Up=Ud/can3. Khi một dây bị chập, ở hai pha còn lại, U'p = Ud > Up. Mặt khác U'p =Ip.Z => Ip đều tăng.