Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 12:28:47 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8290Tiêu đề: Bài hạt nhân
Gửi bởi: bopchip trong 12:28:47 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài phản ứng phân hạch cần giúp đỡ.
Năng lượng trung bình tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân U92235 là 250 MeV. Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu Urani trên được làm giàu 25% có công suất 500MW, hiệu suất 20%. Khối lượng Urani tiêu thụ trong 1 năm (365 ngày) là:
A. 3478 kg.
B. 4378 kg.
C. 3847 kg.
D. 4200 kg.


Tiêu đề: Trả lời: Bài hạt nhân
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:56:08 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài phản ứng phân hạch cần giúp đỡ.
Năng lượng trung bình tỏa ra khi phân hạch một hạt nhân U92235 là 250 MeV. Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu Urani trên được làm giàu 25% có công suất 500MW, hiệu suất 20%. Khối lượng Urani tiêu thụ trong 1 năm (365 ngày) là:
A. 3478 kg.
B. 4378 kg.
C. 3847 kg.
D. 4200 kg.
Công suất mà nhiện liệu U cung cấp cho nhà máy là: [tex]H=\frac{P}{P_{n}}\Rightarrow P_{n}=\frac{P}{H}=\frac{500.10^{6}}{0,2}=2500.10^{6}W[/tex]
Năng lượng cung cấp cho nhà máy trong 1 năm là:[tex]E=P_{n}.t=2500.10^{6}.365.86400=7884.10^{13}(J)[/tex]
Số hạt U cần cung dùng cho nhà máy trong 1 năm là:[tex]N_{U}=\frac{E}{W}=\frac{7884.10^{13}}{250.1,6.10^{-13}}=19,71.10^{26}[/tex]
Vậy khối lượng Urani tinh khiết cần dùng là:[tex]m=\frac{N_{U}A}{N_{A}}=\frac{19,71.10^{26}.235}{6,02.10^{23}}=769,4.10^{3}(g)=769,4kg[/tex]
Vậy khối lượng Urani cần dùng trong 1 nămg là:[tex]m_{U}=\frac{m}{0,25}=3077,6kg[/tex]