Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 11:20:14 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8288Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:20:14 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Dùng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda_{1}[/tex]thì HDT hãm là [tex]U_{h}[/tex].Nếu ánh sáng có
[tex]\lambda_{2}=0,5\lambda _{1}[/tex] thì HDT hãm có giá trị:
 A.0,5[tex]U_{h}[/tex]
 B.2[tex]U_{h}[/tex]
 C.4[tex]U_{h}[/tex]
 D.Một giá trị khác


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: laptrinhvien9x trong 11:35:19 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
lập ra hai biểu thức theo công thức giải nhanh. công thức 1.2421775 cho khỏe. rồi nhân cùng hệ số. trừ ra. rút thế lại là ra