Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Daniel Phung trong 10:40:22 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8286Tiêu đề: Bài toán mạch dao động
Gửi bởi: Daniel Phung trong 10:40:22 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Xét hai mạch dao động lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có giá trị Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn q (0<q<Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch dao động
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:14:27 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Xét hai mạch dao động lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có giá trị Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn q (0<q<Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là
TA có : [tex]Qo^{2}=q^{2} +(\frac{i1}{w1})^{2}[/tex] và [tex]Qo^{2}=q^{2} +(\frac{i2}{w2})^{2}[/tex]
Do 2 mạch có cùng Q0 và có cùng q --->[tex](\frac{i2}{w2})^{2}=(\frac{i1}{w1})^{2}[/tex]
Mòa T2=2T1 --->w2=2w1
-->[tex]\frac{i2}{2w1}=\frac{i1}{w1}[/tex] -->i1/i2 =1/2

Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch dao động
Gửi bởi: Daniel Phung trong 02:19:16 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Chân thành cảm ơn thầy rất nhiều, nhưng hình như có 1 tí nhầm ở phần cuối:
T2=2T1, suy ra w2=(1/2)w1. Rồi lập luận tiếp sẽ đc I1=2I2

Cảm ơn thầy đã giúp đỡ