Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 10:10:30 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8285Tiêu đề: Bài tập sóng cơ khó?
Gửi bởi: Quangviplove trong 10:10:30 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16 cm đang cùng dao độnng cùng pha,cùng phương vuông góc với mặt nước.C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu,giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có 1 đương cực đại.biêt Ac=17,2 cm; BC=13,6 cm.số đường cực đại đi qua cạnh AC là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ khó?
Gửi bởi: asama_an32 trong 10:47:14 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 16 cm đang cùng dao độnng cùng pha,cùng phương vuông góc với mặt nước.C là một điểm trên mặt nước thuộc đường cực tiểu,giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có 1 đương cực đại.biêt Ac=17,2 cm; BC=13,6 cm.số đường cực đại đi qua cạnh AC là?
*Xét điểm C:
ta có AC-BC=(k+1/2)lamđa
"giữa đường cực tiểu qua C và trung trực của AB còn có 1 đương cực đại" => k=1 => lamđa=2,4cm
*Xét trên AC:
-AB<k.lamđa<AC-BC <=> -16<2,4k<3,6 <=> 1,5<k<6,67 => k={-6;..;-1;0;1} => có 8 cuc đai