Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: halinhphan trong 09:19:49 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8281Tiêu đề: một số bài tập về chất khí cần giải đáp
Gửi bởi: halinhphan trong 09:19:49 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
nhờ các thầy cô và các bạn giải giúp mấy bài này
1.Một bình kín được chia thành n ngăn bởi các vách ngăn mỏng có thể di chuyển tự do dọc theo thành bình. Trong bình có chứa khí lý tưởng ở cùng một nhiệt độ. Ban đầu ngăn thứ nhất có thể tích V, ngăn thứ 2 có thể tích 2V, ngăn thứ 3 có thể tích 3V... và ngăn thứ n có thể tích là nV. Sau đó bơm vào ngăn thứ nhất một lượng khí 8V cùng loạin và cùng điều kiện áp suất, nhiệt độ như khi trong bình. Ngăn nào có thể tích bằng thể tích ngăn thứ nhất và tìm độ giảm thể tích của ngăn thứ n.
( Bình kín dạng dạng như này này: V / 2V / 3V /.../ nV / )
2. dùng một bơm hút có thể tích xilanh là Vo=200cm3 để hút không khí từ một bình có thể tích V = 1l (kể cả ống nối giữa bơm và bình ) chứa không khí ở áp suất khí quyển po= 10^5 N/m2. hỏi sau n lần hút áp suất trong bình còn bao nhiêu? Biết rằng nhiệt độ không đổi
3. cho một bình đựng không khí ở áp suất khí quyển po= 10^5 N/m2 có dạng khối lập phương cạnh a =1m. bình được ngăn đôi bằng một vách ngăn mỏng P có thể tịnh tiến không ma sát sao cho khi di chuyển vách ngăn luôn ở phương thẳng đứng. người ta đổ nước vào vách ngăn bên trái qua một vòi V một cách từ từ sao cho nước lên đến độ cao h= a/2. Hỏi vách ngăn đã di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Bỏ qua ma sát và áp suất của hơi nước, khối lượng riêng của nước = 10^3kg/m3


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập về chất khí cần giải đáp
Gửi bởi: huutrong95 trong 05:12:26 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Bài số 2 mình từng làm qua rồi nên mình xin giải giúp bạn như sau:
Khi bơm được đặt vào, thể tích khí tăng lên do khí bành trướng ra thể tích của bơm
[tex]\Rightarrow[/tex] Thể tích của khí bây giờ là [tex]V_{1}=V+V_{0}[/tex]=1,2 (l).
[tex]\Rightarrow[/tex] Áp suất khí sau lần hút thứ nhất là : [tex]p_{1}=p_{0}\frac{V}{V_{1}}[/tex]
                                                  ( Định luật Boyle-Marriotte)
Tới lần hút thứ 2, công việc hút khí tương tự như lần 1 nhưng lần này, áp suất khí trong bình là [tex]p_{1}[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex] [tex]p_{2}=p_{1}\frac{V}{V_{1}}=p_{0}(\frac{V}{V_{1}})^{2}[/tex]
Tương tự, áp suất khí sau lần hút thứ 3 là: [tex]p_{3}=p_{0}(\frac{V}{V_{1}})^{3}[/tex]
...
Áp suất khí sau lần hút thứ n là: [tex]p_{n}=p_{0}(\frac{V}{V_{1}})^{n}[/tex]=[tex]10^{5}1,2^{n}(N/m^{2})[/tex]
Chúc bạn giải bài thành công