Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: LamMap17 trong 06:00:28 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8278Tiêu đề: Một số bài tập hay ( Tổng hợp)
Gửi bởi: LamMap17 trong 06:00:28 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
 Câu 1 : Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm đoạn mạch AM và đoạn mạch MB . Đoạn mạch AM gồm điện trở  [TEX] R_1 [/TEX]  và cuộn thuần cảm  L , Đoạn mạch MB gồm điện trở [TEX] R_2=R_1=100 [/TEX] và tụ điện có điện dung C . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp  [TEX] u=100\sqrt2 cos \omega t [/TEX] (V)
 -Khi mắc Ampe kế có điện trở không đáng kể vào 2 đầu đoạn mạch MB thì ampa kế chỉ  [TEX] \frac{\sqrt2}{2} [/TEX]
-Khi mắc vào 2 đầ đoạn mạch MB một vôn kế có điện trở rất lớn thì hệ số công suất đoạn mạch đạt giá trị cực đại
Số chỉ vôn kế lúc đó là  :
[TEX] A. 100\sqrt{2} [/TEX]          B 50            C . 100          D . [TEX] 50\sqrt2 [/TEX]
Câu 2 : Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa , ở cuối nguồn dùng máy hạ thế có tỉ số các vòng dây là 2 .Cần phải tăng điện áp nguồn lên bào nhiêu để giảm công suất hao phí đi 100 làn nhưng vẫn đảm bào công suất và điện áp nơi nhận được là không đổi? Biết điện áp tức thời u cùng pha so với dòng điện tức thời i  và ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng [TEX] 15% [/TEX] điện áp của tải tiêu thụ. Bỏ qua hao phí máy biến thế
A .10                   B.8,5                   C. 9,3                  D.4,6
Câu 3 : Một tế bào quang điện  có anot và katot đều làm bằng kim lọa phẳng, đặt song song, đối diện nhau và cách nhau một khoảng d . Giữa anot và katot đặt một hiệu điện thế [TEX] U_{AK} [/TEX] sao cho [TEX] U_{AK} >0  [/TEX] ,  sau đó chiếu vào một điểm cố định ở chính giữa katot một bức xa [TEX] /lamda [/TEX] . Gọi [TEX] U_h [/TEX] là hiệu điện thế hãm với bức xạ này . Trên anot , bán kính lớn nhất mà electron đập vào là ?
[TEX] A.R =2d\sqrt{\frac{U_h}{U_{AK}}} [/TEX]
[TEX] B.R =d\sqrt{\frac{U_{AK}}{U_h}} [/TEX]
[TEX] C.R =2d\sqrt{\frac{U_{AK}}{U_h}} [/TEX]
[TEX] D.R =d\frac{U_h}{U_{AK}} [/TEX] 
Câu 4 : Chiếu vào katot của mốt tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng [TEX] \lamda [/TEX] voiws\


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hay ( Tổng hợp)
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:16:40 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Câu 2 : Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa , ở cuối nguồn dùng máy hạ thế có tỉ số các vòng dây là 2 .Cần phải tăng điện áp nguồn lên bào nhiêu để giảm công suất hao phí đi 100 làn nhưng vẫn đảm bào công suất và điện áp nơi nhận được là không đổi? Biết điện áp tức thời u cùng pha so với dòng điện tức thời i  và ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng [TEX] 15% [/TEX] điện áp của tải tiêu thụ. Bỏ qua hao phí máy biến thế
A .10                   B.8,5                   C. 9,3                  D.4,6


Xem phương pháp giải  tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6781.msg31551#msg31551)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hay ( Tổng hợp)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:57:25 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Câu 1 : Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm đoạn mạch AM và đoạn mạch MB . Đoạn mạch AM gồm điện trở  [TEX] R_1 [/TEX]  và cuộn thuần cảm  L , Đoạn mạch MB gồm điện trở [TEX] R_2=R_1=100 [/TEX] và tụ điện có điện dung C . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB điện áp  [TEX] u=100\sqrt2 cos \omega t [/TEX] (V)
 -Khi mắc Ampe kế có điện trở không đáng kể vào 2 đầu đoạn mạch MB thì ampa kế chỉ  [TEX] \frac{\sqrt2}{2} [/TEX]
-Khi mắc vào 2 đầ đoạn mạch MB một vôn kế có điện trở rất lớn thì hệ số công suất đoạn mạch đạt giá trị cực đại
Số chỉ vôn kế lúc đó là  :
[TEX] A. 100\sqrt{2} [/TEX]          B 50            C . 100          D . [TEX] 50\sqrt2 [/TEX]

+Khi mắc ampe kế MB mất tác dụng [tex]==> UAM=U ==> ZAM=U/I=100\sqrt{2})\Omega)[/tex]
+ Khi mắc von kế Mạch cộng hưởng [tex]ZL=ZC  mà R1=R ==> ZAM=ZMB=100\sqrt{2}.[/tex]
Mặt khác [tex]I=U/(R1+R2)=1/2 ==> UAM=UMB=50\sqrt{2}(V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hay ( Tổng hợp)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:07:20 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Câu 3 : Một tế bào quang điện  có anot và katot đều làm bằng kim lọa phẳng, đặt song song, đối diện nhau và cách nhau một khoảng d . Giữa anot và katot đặt một hiệu điện thế [TEX] U_{AK} [/TEX] sao cho [TEX] U_{AK} >0  [/TEX] ,  sau đó chiếu vào một điểm cố định ở chính giữa katot một bức xa [TEX] /lamda [/TEX] . Gọi [TEX] U_h [/TEX] là hiệu điện thế hãm với bức xạ này . Trên anot , bán kính lớn nhất mà electron đập vào là ?
[TEX] A.R =2d\sqrt{\frac{U_h}{U_{AK}}} [/TEX]
[TEX] B.R =d\sqrt{\frac{U_{AK}}{U_h}} [/TEX]
[TEX] C.R =2d\sqrt{\frac{U_{AK}}{U_h}} [/TEX]
[TEX] D.R =d\frac{U_h}{U_{AK}} [/TEX] 
Câu 4 : Chiếu vào katot của mốt tế bào quang điện một bức xạ có bước sóng [TEX] \lamda [/TEX] voiws\
Công thức tính bán kính vòng tròn trên Anode là
[tex]R=v_o.\sqrt{\frac{2.d^2m}{eU_{AK}}}[/tex] (em xem thêm trên diễn đàn có CM rồi đó)
Mặt khác ta có [tex]e.U_h=1/2mv_0^2 ==> v_0=\sqrt{\frac{2eU_h}{m}}[/tex]
[tex]==> R=\sqrt{\frac{2eU_h}{m}.\frac{2.d^2.m}{eU_{AK}}}=2d\sqrt{\frac{U_h}{U_{AK}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập hay ( Tổng hợp)
Gửi bởi: nguyenthaolinh trong 01:13:55 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
Em có thắc mắc là tại sao lúc lắp vôn kế vào MB thì hệ số công suất vân tính như bình thường là R/Z với [tex]Z=|ZL-ZC|[/tex] chứ không phải là cos[tex]\varphi[/tex]=R/Z VỚI z=[tex]\sqrt{R^{2}+ZL^{2}}[/tex].