Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 12:23:22 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8277Tiêu đề: BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: KPS trong 12:23:22 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1) Vật dddh với T=1s. Xác định thời điểm vật qua vị trí x=4cm đang chuyển động nhanh dần vật qua vị trí có [tex]x=-4\sqrt{3}[/tex]cm theo chiều âm?
 
2) Cho 2 mạch dao động lí tưởng [tex]L_{1}C_1,  L_{2}C_2[/tex] với [tex]C1=C2=0,1\mu F, L1=L2=1\mu H[/tex]. Ban đầu tích cho tụ C1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C2 đến hiệu điện thế 12V rồi mạch dao động. Xác đinh thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động thì hdt trên 2 tụ C1 và C2 chênh nhau 3V? (10^-6/6 s)

giúp mình 2 câu này vs mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: kydhhd trong 12:34:02 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

2) Cho 2 mạch dao động lí tưởng [tex]L_{1}C_1,  L_{2}C_2[/tex] với [tex]C1=C2=0,1\mu F, L1=L2=1\mu H[/tex]. Ban đầu tích cho tụ C1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C2 đến hiệu điện thế 12V rồi mạch dao động. Xác đinh thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động thì hdt trên 2 tụ C1 và C2 chênh nhau 3V? (10^-6/6 s)

giúp mình 2 câu này vs mọi người!
[/quote]
xem dây nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8274.msg38664;topicseen#msg38664


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: kydhhd trong 12:36:45 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1) Vật dddh với T=1s. Xác định thời điểm vật qua vị trí x=4cm đang chuyển động nhanh dần vật qua vị trí có [tex]x=-4\sqrt{3}[/tex]cm theo chiều âm


xem lại đề


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: KPS trong 12:37:27 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
bài này là đáp số là 10^-6/6 k phải  10^-6/3 thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Gửi bởi: KPS trong 12:15:51 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1) Vật dddh với T=1s, A=8cm. Xác định thời điểm vật qua vị trí x=4cm đang chuyển động nhanh dần vật qua vị trí có [tex]x=-4\sqrt{3}[/tex]cm theo chiều âm?
 
2) Cho 2 mạch dao động lí tưởng [tex]L_{1}C_1,  L_{2}C_2[/tex] với [tex]C1=C2=0,1\mu F, L1=L2=1\mu H[/tex]. Ban đầu tích cho tụ C1 đến hiệu điện thế 6V và tụ C2 đến hiệu điện thế 12V rồi mạch dao động. Xác đinh thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động thì hdt trên 2 tụ C1 và C2 chênh nhau 3V? (10^-6/6 s)

giúp mình 2 câu này vs mọi người!