Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ODD trong 09:28:12 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8267Tiêu đề: Lượng giác & tích phân
Gửi bởi: ODD trong 09:28:12 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
1.[tex]sin2x -cós2x =1+\sqrt{2}(sin2x+sin4x)[/tex]
2.I=[tex]\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi}{3}}{\frac{dx}{sinx.cos^3x}}[/tex]

2 bài này đưa ra mong tham khảo cách giải hay  :D  m:)
 =d> Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Lượng giác & tích phân
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 12:41:10 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
1.[tex]sin2x -cós2x =1+\sqrt{2}(sin2x+sin4x)[/tex]
2.I=[tex]\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi}{3}}{\frac{dx}{sinx.cos^3x}}[/tex]

2 bài này đưa ra mong tham khảo cách giải hay  :D  m:)
 =d> Cảm ơn

[tex]\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi}{3}}{\frac{dx}{sinx.cos^3x}}=\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi}{3}}{\frac{d(cosx)}{(1-cos^{2}x).cos^3x}}=\int\frac{dt}{(1-t^{2})t^{3}}=\int\frac{dt}{t(1-t^{2})}+\int\frac{dt}{t^{3}}=\int\frac{tdt}{1-t^{2}}+\int\frac{dt}{t}+\int\frac{dt}{t^{3}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng giác & tích phân
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:27:35 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1.[tex]sin2x -cós2x =1+\sqrt{2}(sin2x+sin4x)[/tex]
2.I=[tex]\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi}{3}}{\frac{dx}{sinx.cos^3x}}[/tex]

2 bài này đưa ra mong tham khảo cách giải hay  :D  m:)
 =d> Cảm ơn
Bạn ơi lời giải của bạn cho bài lượng giác là gì vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Lượng giác & tích phân
Gửi bởi: ODD trong 09:41:19 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1.[tex]sin2x -cós2x =1+\sqrt{2}(sin2x+sin4x)[/tex]
2.I=[tex]\int_{\frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi}{3}}{\frac{dx}{sinx.cos^3x}}[/tex]

2 bài này đưa ra mong tham khảo cách giải hay  :D  m:)
 =d> Cảm ơn
Bạn ơi lời giải của bạn cho bài lượng giác là gì vậy?
Bài lương giác : chia cả 2 vế cho căn 2: [tex]\frac{1}{\sqrt{2}}sin2x-\frac{1}{\sqrt{2}}cos2x[/tex]
 =[tex]sin\frac{\pi }{4}+ 2sin3x.cosx[/tex]
 chuyển sin(pi/4) sang bên cộng vào ta có:
 [tex]sin(2x-\frac{\pi }{4})-sin\frac{\pi }{4}= 2sin3x.cosx \Leftrightarrow 2cosx.sin(x-\frac{\pi }{4})=.....[/tex]
 còn lại là dễ rùi ^^