Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phamvcuong123 trong 09:26:47 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8266Tiêu đề: giúp mấy bài điện nha các bạn!!!
Gửi bởi: phamvcuong123 trong 09:26:47 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Bài 2: một máy biến áp có tỉ số vòng vòng dây sơ cấp và thứ cấp bằng 10. Máy đc mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V
tần số 50Hz. Hai đầu cuộn thứ cấp đc nối với tải là 1 điện trở R, khi đó dòng điện qua cuộn thứ cấp có cườg độ 5(A). Coi hệ số công suất mạch thứ cấp và sơ cấp đều bằng 1, máy có hiệu suất 95% thì cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp xấp xỉ bằng? Đáp số: 0,53 A

Bài 3:người ta truyền tải điện năng từ A đến B. Ở A dùng máy tăng thế và ở B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A-> B có điện trờ 40 (ôm). Cường độ dòng điện trên dây là 50 A. Công suất hao phí trên dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và hiệu điện thế ở hai đầu thứ cấp của máy hạ thế là 200V. Biết dòng điện và hiệu điện thế luôn cùng pha và bỏ qua hao phí trên các máy biến thế. Tỉ số biến đổi của máy hạ thế là ? Đáp số 0,005


Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài điện nha các bạn!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:35:57 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Bài 2: một máy biến áp có tỉ số vòng vòng dây sơ cấp và thứ cấp bằng 10. Máy đc mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V
tần số 50Hz. Hai đầu cuộn thứ cấp đc nối với tải là 1 điện trở R, khi đó dòng điện qua cuộn thứ cấp có cườg độ 5(A). Coi hệ số công suất mạch thứ cấp và sơ cấp đều bằng 1, máy có hiệu suất 95% thì cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp xấp xỉ bằng? Đáp số: 0,53 A
Công thức liên hệ N và U
[tex]\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=10[/tex]
Công thức hiệu suất máy biến áp
[tex]H=\frac{P_{tc}}{P_{sc}}=\frac{U_2.I_2}{U_1.I_2}=0.95[/tex]
[tex]==> \frac{1}{10}.\frac{I_2}{I_1}=0,95 ==> I_1=\frac{I_2}{9,5}=0,53[/tex]
(Dữ kiện trên không cần U1=220V)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mấy bài điện nha các bạn!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:15:07 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Bài 3:người ta truyền tải điện năng từ A đến B. Ở A dùng máy tăng thế và ở B dùng máy hạ thế, dây dẫn từ A-> B có điện trờ 40 (ôm). Cường độ dòng điện trên dây là 50 A. Công suất hao phí trên dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và hiệu điện thế ở hai đầu thứ cấp của máy hạ thế là 200V. Biết dòng điện và hiệu điện thế luôn cùng pha và bỏ qua hao phí trên các máy biến thế. Tỉ số biến đổi của máy hạ thế là ? Đáp số 0,005
[tex]\Delta P=R.I^2=10^5W ==> P_2=\Delta P.100/5=2.10^5(W)[/tex]
[tex] ==> U_2=\frac{P_2}{I}=4.10^4(V)[/tex]
[tex]==> \frac{U_2}{U_3}=\frac{N_3}{N_4}=200[/tex]
[tex]==> \frac{N_4}{N_3}=0,005[/tex]