Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 06:06:00 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8259Tiêu đề: Mạch dao động LC cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 06:06:00 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mạch dđ của một máy thu vô tuyến điện, tụ điện có điện dung biến thiên từ 56pF đến 667pF. Muốn cho máy thu bắt được các sóng từ 40m đến 2600m, bộ cuộn cảm trong mạch  phải có độ tự cảm nằm trong giới hạn nào?

A.Từ 8microH trở lên
B.Từ 2,84 mH trở xuống
C.Từ 8microH đến 2,84 mH
D.Từ 8microH đến 2,84microH


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC cần giải đáp.
Gửi bởi: KPS trong 06:15:52 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
[tex]40=2\pi c\sqrt{LC1}[/tex]
[tex]2600=2\pi c\sqrt{LC2}[/tex]
=> đáp án D