Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 02:10:54 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8256Tiêu đề: Bài tập điện cần giúp đỡ gấp
Gửi bởi: huyngo trong 02:10:54 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mạch xoay chiều gồm R và C. Điện áp hai đầu mạch u = 100cos100pit. Ở thời điểm t giá trị điện áp hai đầu R là 50V thì điện áp hai đầu tụ C bằng bao nhiêu? Biết R = 0,5ZC. Nhờ thầy cô giải giùm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện cần giúp đỡ gấp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:48:23 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mạch xoay chiều gồm R và C. Điện áp hai đầu mạch u = 100cos100pit. Ở thời điểm t giá trị điện áp hai đầu R là 50V thì điện áp hai đầu tụ C bằng bao nhiêu? Biết R = 0,5ZC. Nhờ thầy cô giải giùm

[tex]u_R và u_C[/tex] vuông pha nên ta có:

[tex]\frac{u_R^2}{U_0_R^2} + \frac{u_C^2}{U_0_C^2} = 1 (1)[/tex]

và [tex]U_0_R^2 + U_0_C^2 = U_A_B^2 (2)[/tex]

R = 0,5 Zc => [tex]U_0_R = 0,5U_0_C (3)[/tex]

kết hợp 3pt ta giải được [tex]u_c[/tex]

nhưng điều kiện bạn viết giải k ra ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện cần giúp đỡ gấp
Gửi bởi: pinochio94 trong 02:49:45 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mạch xoay chiều gồm R và C. Điện áp hai đầu mạch u = 100cos100pit. Ở thời điểm t giá trị điện áp hai đầu R là 50V thì điện áp hai đầu tụ C bằng bao nhiêu? Biết R = 0,5ZC. Nhờ thầy cô giải giùm
Đề có vấn đề gì không bạn chứ
[tex]U_{0R}=20\sqrt{5}<50[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện cần giúp đỡ gấp
Gửi bởi: huyngo trong 05:15:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mạch xoay chiều gồm R và C. Điện áp hai đầu mạch u = 100cos100pit. Ở thời điểm t giá trị điện áp hai đầu R là 50V thì điện áp hai đầu tụ C bằng bao nhiêu? Biết R = 0,5ZC. Nhờ thầy cô giải giùm

[tex]u_R và u_C[/tex] vuông pha nên ta có:

[tex]\frac{u_R^2}{U_0_R^2} + \frac{u_C^2}{U_0_C^2} = 1 (1)[/tex]

và [tex]U_0_R^2 + U_0_C^2 = U_A_B^2 (2)[/tex]

R = 0,5 Zc => [tex]U_0_R = 0,5U_0_C (3)[/tex]

kết hợp 3pt ta giải được [tex]u_c[/tex]

nhưng điều kiện bạn viết giải k ra ^-^Đây là giá trị tức thời thì có còn quan hệ vuông pha không, vì giá trị điện áp ở mỗi thời điểm (giá trị tức thời) là đại lượng không đổi mà