Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 01:49:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8253Tiêu đề: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 01:49:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một mạch điện xoay chiều măc theo thứ tự gồm đoạn AM là một cảm thuần , đoạn MN là điện trở đoạn NB là tụ điện .đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì đo được Uan =200(v) ;Umb=150(v) đồng thời Uan lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với Umb .Dòng điện chay qua mach là i=2cos(100[tex]\pi[/tex]t). công suất tiệu thụ của mạch la


các bạn giải giúp bài này nhé
tks


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: pinochio94 trong 02:46:59 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một mạch điện xoay chiều măc theo thứ tự gồm đoạn AM là một cảm thuần , đoạn MN là điện trở đoạn NB là tụ điện .đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì đo được Uan =200(v) ;Umb=150(v) đồng thời Uan lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với Umb .Dòng điện chay qua mach là i=2cos(100[tex]\pi[/tex]t). công suất tiệu thụ của mạch la


các bạn giải giúp bài này nhé
tks
Mình làm thử có gì sai các bạn chỉ bảo giúp
Ta có [tex]{U_R} = \frac{{{U_{AN}}{U_{MB}}}}{{\sqrt {{U_{AN}}^2 + {U_{MB}}^2} }} = 120V \Rightarrow P = {U_R}I = 120.\sqrt 2  = 120\sqrt 2 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 03:37:40 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một mạch điện xoay chiều măc theo thứ tự gồm đoạn AM là một cảm thuần , đoạn MN là điện trở đoạn NB là tụ điện .đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì đo được Uan =200(v) ;Umb=150(v) đồng thời Uan lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với Umb .Dòng điện chay qua mach là i=2cos(100[tex]\pi[/tex]t). công suất tiệu thụ của mạch la


các bạn giải giúp bài này nhé
tks
Mình làm thử có gì sai các bạn chỉ bảo giúp
Ta có [tex]{U_R} = \frac{{{U_{AN}}{U_{MB}}}}{{\sqrt {{U_{AN}}^2 + {U_{MB}}^2} }} = 120V \Rightarrow P = {U_R}I = 120.\sqrt 2  = 120\sqrt 2 [/tex]

giải như thế này là đúng chưa các bạn


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: pinochio94 trong 03:48:24 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Bạn vẽ giản đồ vecto ra là thấy ngay tam giác tạo bới [tex]\overrightarrow {{U_{AN}}} ;\overrightarrow {{U_{MB}}} [/tex] có [tex]U_R[/tex] là đường cao nên suy ra được như trên .Đấy là suy nghĩ của mình thôi :P


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 04:12:20 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
R=60
khi mắc U vào R,L I=căn2 cos(100piT-pi/4)

khi mắc U vào R,C I=2 cos(100piT-pi/2)

khi mắc R,L,C I=


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: dinh383 trong 10:17:21 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một mạch điện xoay chiều măc theo thứ tự gồm đoạn AM là một cảm thuần , đoạn MN là điện trở đoạn NB là tụ điện .đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì đo được Uan =200(v) ;Umb=150(v) đồng thời Uan lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với Umb .Dòng điện chay qua mach là i=2cos(100[tex]\pi[/tex]t). công suất tiệu thụ của mạch la


các bạn giải giúp bài này nhé
tks
Mình làm thử có gì sai các bạn chỉ bảo giúp
Ta có [tex]{U_R} = \frac{{{U_{AN}}{U_{MB}}}}{{\sqrt {{U_{AN}}^2 + {U_{MB}}^2} }} = 120V \Rightarrow P = {U_R}I = 120.\sqrt 2  = 120\sqrt 2 [/tex]

giải như thế này là đúng chưa các bạn

cho mình hỏi sao bài này tinh P minh không lấy Uab mà lại lây Ủ vậy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: dinh383 trong 10:23:16 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một mạch điện xoay chiều măc theo thứ tự gồm đoạn AM là một cảm thuần , đoạn MN là điện trở đoạn NB là tụ điện .đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì đo được Uan =200(v) ;Umb=150(v) đồng thời Uan lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với Umb .Dòng điện chay qua mach là i=2cos(100[tex]\pi[/tex]t). công suất tiệu thụ của mạch la


các bạn giải giúp bài này nhé
tks
Mình làm thử có gì sai các bạn chỉ bảo giúp
Ta có [tex]{U_R} = \frac{{{U_{AN}}{U_{MB}}}}{{\sqrt {{U_{AN}}^2 + {U_{MB}}^2} }} = 120V \Rightarrow P = {U_R}I = 120.\sqrt 2  = 120\sqrt 2 [/tex]

giải như thế này là đúng chưa các bạn

cho mình hỏi sao bài này tinh P minh không lấy Uab mà lại lây Ur vậy


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:29:32 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Vì theo công thức công suất:[tex]P=UIcos\varphi =UI\frac{R}{Z}=\frac{U}{Z}.I.R=I.U_{R}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: dinh383 trong 10:31:48 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một mạch điện xoay chiều măc theo thứ tự gồm đoạn AM là một cảm thuần , đoạn MN là điện trở đoạn NB là tụ điện .đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều thì đo được Uan =200(v) ;Umb=150(v) đồng thời Uan lệch pha [tex]\frac{\pi }{2}[/tex] so với Umb .Dòng điện chay qua mach là i=2cos(100[tex]\pi[/tex]t). công suất tiệu thụ của mạch la


các bạn giải giúp bài này nhé
tks
Mình làm thử có gì sai các bạn chỉ bảo giúp
Ta có [tex]{U_R} = \frac{{{U_{AN}}{U_{MB}}}}{{\sqrt {{U_{AN}}^2 + {U_{MB}}^2} }} = 120V \Rightarrow P = {U_R}I = 120.\sqrt 2  = 120\sqrt 2 [/tex]

giải như thế này là đúng chưa các bạn

cho mình hỏi sao bài này tinh P minh không lấy Uab mà lại lây Ur vậy

bạn nào có thể giúp mình vẽ hình bài nay bằng phương pháp giãn đồ vécto được ko?
tks


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:33:47 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Bạn vẽ giản đồ vecto ra là thấy ngay tam giác tạo bới [tex]\overrightarrow {{U_{AN}}} ;\overrightarrow {{U_{MB}}} [/tex] có [tex]U_R[/tex] là đường cao nên suy ra được như trên .Đấy là suy nghĩ của mình thôi :P

Điều này em nghĩ đúng đó. Sử dụng công thức tính diện tích của tam giác mà.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:38:36 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Bạn tham khảo thử hình vẽ này xem nhé!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong đien xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: dinh383 trong 10:59:26 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Bạn tham khảo thử hình vẽ này xem nhé!
bạn có thể điền các Kí hiệu A,M,N,B vào hình được ko
do phương pháp này minh chưa học, nên chưa hiêu lắm
tks nha