Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhba trong 11:29:29 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8250Tiêu đề: giao thoa sóng âm
Gửi bởi: anhba trong 11:29:29 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
2 đầu 1 ống đặt 2 nguồn âm có f = 15hz. cho vận tốc truyền âm trong không khí là 360m/s. cho l= 48m. hỏi có bao nhiêu điểm cho âm nghe to nhất.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng âm
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 12:57:13 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Có lẽ bài này cần làm như sau: Đầu tiên tính bước sóng của sóng âm đó:[tex]\lambda =v/f=360/15=24m[/tex]
Khi giao thoa thì khoảng cách giữa 2 bụng hoắc 2 nút liên tiếp bằng nửa bước sóng. Vậy số điểm cho âm to nhất sẽ là:
[tex]n=\frac{2l}{\lambda }=\frac{2.48}{24}=4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng âm
Gửi bởi: anhba trong 01:11:27 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
dap an la 5 ban oi!


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng âm
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 01:35:46 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
4 hay 5 còn phụ thuộc vào ống của bạn như thế nào. Kín 2 đầu hay 1 đầu hở, 1 đầu kín.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng âm
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:21:13 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
2 đầu 1 ống đặt 2 nguồn âm có f = 15hz. cho vận tốc truyền âm trong không khí là 360m/s. cho l= 48m. hỏi có bao nhiêu điểm cho âm nghe to nhất.

hai đầu ống đặt 2 nguồn âm => ống 2 đầu hở.

gọi n là số bó sóng, 2 đầu ống là 2 bụng( giống như mỗi đầu là nửa bó sóng, có chiều dài [tex]\lambda /4[/tex]
), nên:

[tex]l = n\frac{\lambda }{2} + \frac{\lambda }{4} + \frac{\lambda }{4}[/tex]

=> n = 3 bó => có 5 bụng: 5 điểm nghe được âm to nhất :)Tiêu đề: Trả lời: giao thoa sóng âm
Gửi bởi: anhba trong 07:51:17 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
4 hay 5 còn phụ thuộc vào ống của bạn như thế nào. Kín 2 đầu hay 1 đầu hở, 1 đầu kín.
2 dau de ho ban a