Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: why_metb trong 11:08:32 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8249Tiêu đề: Con lắc lò xo
Gửi bởi: why_metb trong 11:08:32 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo thẳng đứng bố trí ngược đầu dưới cố định đầu trên gắn vật,sao cho dao động diều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ A chu kì =3s.Biết khi vật ở vị trí cân bằng lò xo bị nén 1 đoạn bằng A/2.Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò xo không bị biến dạng là ?
A:1s  B1.5s  C 0.75s   D  0.5s
Mọi người  giải giúp mình bài này với,mình tính ra 0.25s.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:15:42 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo thẳng đứng bố trí ngược đầu dưới cố định đầu trên gắn vật,sao cho dao động diều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ A chu kì =3s.Biết khi vật ở vị trí cân bằng lò xo bị nén 1 đoạn bằng A/2.Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò xo không bị biến dạng là ?
A:1s  B1.5s  C 0.75s   D  0.5s

từ vị trí thấp nhất đến VTCB mất T/4, từ VTCB đến vị trí lò xo không biến dạng mất T/12( vì vị trí này cách O đoạn A/2). vậy t = T/4 + T/12 = T/3 = 1s


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: hungnq trong 11:18:13 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Chọn chiều dương hướng lên trên. Thời gian cần tìm là thời gian ngắn nhất đi từ vị trí -A đến vị trí A/2, góc quay bằng [tex]2\pi /3[/tex]
Thời gian là 1s.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo
Gửi bởi: Nguyễn Nguyễn trong 11:20:42 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo thẳng đứng bố trí ngược đầu dưới cố định đầu trên gắn vật,sao cho dao động diều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ A chu kì =3s.Biết khi vật ở vị trí cân bằng lò xo bị nén 1 đoạn bằng A/2.Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò xo không bị biến dạng là ?
A:1s  B1.5s  C 0.75s   D  0.5s
Mọi người  giải giúp mình bài này với,mình tính ra 0.25s.
khi vật ở vị trí thấp nhất x=-A
khi lò xo không biến dạng x=A/2
thời gian ngắn nhất để vật đi từ -A đến A/2 là 1s.
Bạn có thể dùng phương pháp đại số hay đường tròn để giải ra.