Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 09:59:14 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8246Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 09:59:14 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng đơn sắc có BS 0,5micro m .Cho K/c tử khe hẹp S cách mặt phẳng 2 khe hẹp S1;S2 là 0,5m S1S2=0,5mm .K/c từ 2 khe đến màn quan sát D=1m .Trên màn có hệ vân giao thoa .Tính bề rộng của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:36:32 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng đơn sắc có BS 0,5micro m .Cho K/c tử khe hẹp S cách mặt phẳng 2 khe hẹp S1;S2 là 0,5m S1S2=0,5mm .K/c từ 2 khe đến màn quan sát D=1m .Trên màn có hệ vân giao thoa .Tính bề rộng của khe nguồn S để không nhìn thấy hệ vân nữa.
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4296.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4296.0)