Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:06:12 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8244Tiêu đề: 2 sóng +1 dđ điện từ cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:06:12 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
câu 1: sóng ngang truyền trên 1 sợi dây. xét 3 điểm M,N.O theo thứ tự từ trái sang phải vào thời điểm N có li độ cực đại âm, O có li độ cực đại dương thì M cso li độ dương và tốc độ đag tăng. hỏi KL nào sai?
A: điểm O dao động nhanh pha hơn điểm M
B: điểm O đi xg
C: điểm N đi lên
D: sóng truyền từ M->O

( dạng này có cách giải bằng đường tròn phải k thầy..e vẫn k rõ lắm về cách đó, nếu có thể thầy chỉ em ha! ^-^)

câu 2:1 mạch dao động LC lí tưởng, ban đầu nối 2 đầu của cuonj dây thuần cảm vào 2 cực của 1 nguồn có suất điện động 4V, điện trở trong 1[tex]\Omega[/tex] sau khi dđ trong mạch đạt giá trị ổn định thì người ta ngắt cuộn dây ra khỏi nguồn và nối nó với tụ tạo thành mạch kín thì điện tích cực đại của tụ là 4.10[tex]^{-6}[/tex]. chọn gốc thời gian là lúc năng lượng điện đạt max. thời điểm năng lượng trên tụ bằng 3 lần năng lượng trên cuộn cảm lần đầu  là :

A: [tex]\frac{\pi }{3}.10^{-6}[/tex]
B:[tex]\frac{\pi }{4}.10^{-6}[/tex]
C:[tex]\frac{\pi }{6}.10^{-6}[/tex]
D:[tex]\frac{\pi }{6}.10^{-5}[/tex]

câu 3:2 nguồn sóng kêt hợp S1S2=8cm, us1=2[tex]\cos (10\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex];us2=2[tex]\cos (10\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex], tốc độ tr sóng bằng 10cm/s. xem biên độ k đổi trog quá trình truyền sóng. điểm M trên mặt nc / MS1=10cm, MS2=6cm. điểm dao động cực đại trên MS2 xa S2 nhất là ?
(Đ/a: 3,07cm)
P/s: cảm ơn thầy và các bạn nhiều ạ!^^

Tiêu đề: Trả lời: 2 sóng +1 dđ điện từ cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: lanyes trong 07:19:56 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
câu 1: sóng ngang truyền trên 1 sợi dây. xét 3 điểm M,N.O theo thứ tự từ trái sang phải vào thời điểm N có li độ cực đại âm, O có li độ cực đại dương thì M cso li độ dương và tốc độ đag tăng. hỏi KL nào sai?
A: điểm O dao động nhanh pha hơn điểm M
B: điểm O đi xg
C: điểm N đi lên
D: sóng truyền từ M->O

( dạng này có cách giải bằng đường tròn phải k thầy..e vẫn k rõ lắm về cách đó, nếu có thể thầy chỉ em ha! ^-^)

Vẽ hình ra nha. Điểm O ở bên phải, B bên trái, Còn M thì nằm trên cung li độ dương và tốc độ đag tăng. Ta thấy đc pha của N sớm hơnM sớn hơn O. Suy ra sóng truyền từ M đến O. Chọn A, hi hi :D


Tiêu đề: Trả lời: 2 sóng +1 dđ điện từ cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: lanyes trong 07:26:08 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
câu 2:1 mạch dao động LC lí tưởng, ban đầu nối 2 đầu của cuonj dây thuần cảm vào 2 cực của 1 nguồn có suất điện động 4V, điện trở trong 1[tex]\Omega[/tex] sau khi dđ trong mạch đạt giá trị ổn định thì người ta ngắt cuộn dây ra khỏi nguồn và nối nó với tụ tạo thành mạch kín thì điện tích cực đại của tụ là 4.10[tex]^{-6}[/tex]. chọn gốc thời gian là lúc năng lượng điện đạt max. thời điểm năng lượng trên tụ bằng 3 lần năng lượng trên cuộn cảm lần đầu  là :

A: [tex]\frac{\pi }{3}.10^{-6}[/tex]
B:[tex]\frac{\pi }{4}.10^{-6}[/tex]
C:[tex]\frac{\pi }{6}.10^{-6}[/tex]
D:[tex]\frac{\pi }{6}.10^{-5}[/tex]

Hiện tại mình ko có máy tính để bấm nên bạn thông cảm.
Cường độ dòng điện cực đại [tex]{I_0} = \frac{U}{r} = 4[/tex].
Suy ra [tex]\omega  = \frac{{{I_0}}}{{{Q_0}}}[/tex].
Do đó thời gian từ lúc năng lượng điện cực đại đến khi bằng 3 lần năng lượng từ là [TEX]\frac{T}{6} = \frac{\pi }{{3\omega }}[/TEX]


Tiêu đề: Trả lời: 2 sóng +1 dđ điện từ cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: lanyes trong 07:36:36 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012


câu 3:2 nguồn sóng kêt hợp S1S2=8cm, us1=2[tex]\cos (10\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex];us2=2[tex]\cos (10\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex], tốc độ tr sóng bằng 10cm/s. xem biên độ k đổi trog quá trình truyền sóng. điểm M trên mặt nc / MS1=10cm, MS2=6cm. điểm dao động cực đại trên MS2 xa S2 nhất là ?
(Đ/a: 3,07cm)
P/s: cảm ơn thầy và các bạn nhiều ạ!^^

Xét thấy tam giác [TEX]M{S_1}{S_2}[/TEX] vuông. Ta cần tìm điểm dao động cực đại nằm trên đường đi qua [TEX]S_2[/TEX] và vuông góc [TEX]{S_1}{S_2}[/TEX]. Điểm xa nhất cần tìm chính là giao của đường ứng với k=1 với đường thẳng [TEX]M{S_2}[/TEX]. khi đó ta có
[TEX]
 {d_1}^2 - {d_2}^2 = {8^2}
 {d_1} - {d_2} = \frac{\lambda } [/TEX].
Giải ra ^^....


Tiêu đề: Trả lời: 2 sóng +1 dđ điện từ cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 08:01:21 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012


câu 3:2 nguồn sóng kêt hợp S1S2=8cm, us1=2[tex]\cos (10\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex];us2=2[tex]\cos (10\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex], tốc độ tr sóng bằng 10cm/s. xem biên độ k đổi trog quá trình truyền sóng. điểm M trên mặt nc / MS1=10cm, MS2=6cm. điểm dao động cực đại trên MS2 xa S2 nhất là ?
(Đ/a: 3,07cm)
P/s: cảm ơn thầy và các bạn nhiều ạ!^^

Xét thấy tam giác [TEX]M{S_1}{S_2}[/TEX] vuông. Ta cần tìm điểm dao động cực đại nằm trên đường đi qua [TEX]S_2[/TEX] và vuông góc [TEX]{S_1}{S_2}[/TEX]. Điểm xa nhất cần tìm chính là giao của đường ứng với k=1 với đường thẳng [TEX]M{S_2}[/TEX]. khi đó ta có
[TEX]
 {d_1}^2 - {d_2}^2 = {8^2}
 {d_1} - {d_2} = \frac{\lambda } [/TEX].
Giải ra ^^....
ra sao nỗi. k ra đâu.bạn xem lại hộ minh với!^^


Tiêu đề: Trả lời: 2 sóng +1 dđ điện từ cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:37:07 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
câu 3:2 nguồn sóng kêt hợp S1S2=8cm, us1=2[tex]\cos (10\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex];us2=2[tex]\cos (10\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex], tốc độ tr sóng bằng 10cm/s. xem biên độ k đổi trog quá trình truyền sóng. điểm M trên mặt nc / MS1=10cm, MS2=6cm. điểm dao động cực đại trên MS2 xa S2 nhất là ?
(Đ/a: 3,07cm)
P/s: cảm ơn thầy và các bạn nhiều ạ!^^
Trích dẫn
ra sao nỗi. k ra đâu.bạn xem lại hộ minh với!^^
Độ lệch pha 2 sóng tới : [tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi.(d_1-d_2)}{\lambda}+\frac{\pi}{2}[/tex]
Điểm cực đại thỏa  [tex]\Delta \varphi=k2\pi ==>d_1-d_2=(-\frac{1}{4}+k)\lambda[/tex]
Điểm cực đại xa S2 nhất ứng với [tex]k=1 ==> d1-d2=\frac{3}{4}\lambda[/tex]
Mặt khác [tex]d1^2-d2^2=S1S2^2[/tex]
==> tìm được d1,d2
(Bài trên cho điểm M để CM điểm cần tìm nằm trên đường vuông góc S1S2 tại S2)


Tiêu đề: Trả lời: 2 sóng +1 dđ điện từ cần giải đáp nhanh!
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 04:53:00 PM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
câu 3:2 nguồn sóng kêt hợp S1S2=8cm, us1=2[tex]\cos (10\pi t-\frac{\pi }{4})[/tex];us2=2[tex]\cos (10\pi t+\frac{\pi }{4})[/tex], tốc độ tr sóng bằng 10cm/s. xem biên độ k đổi trog quá trình truyền sóng. điểm M trên mặt nc / MS1=10cm, MS2=6cm. điểm dao động cực đại trên MS2 xa S2 nhất là ?
(Đ/a: 3,07cm)
P/s: cảm ơn thầy và các bạn nhiều ạ!^^
Trích dẫn
ra sao nỗi. k ra đâu.bạn xem lại hộ minh với!^^
Độ lệch pha 2 sóng tới : [tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi.(d_1-d_2)}{\lambda}+\frac{\pi}{2}[/tex]
Điểm cực đại thỏa  [tex]\Delta \varphi=k2\pi ==>d_1-d_2=(-\frac{1}{4}+k)\lambda[/tex]
Điểm cực đại xa S2 nhất ứng với [tex]k=1 ==> d1-d2=\frac{3}{4}\lambda[/tex]
Mặt khác [tex]d1^2-d2^2=S1S2^2[/tex]
==> tìm được d1,d2
(Bài trên cho điểm M để CM điểm cần tìm nằm trên đường vuông góc S1S2 tại S2)

nếu làm vậy k ra đáp án thưa thầy.và em cũng k hiểu lắm chỗ cho k=1 đó em tưởng gần nahats thì ta mới lấy k=1, còn xa nhất thì phải lấy k to nhất chứ nhỉ? mog thầy giải đáp thắc mắc giúp em. em cảm ơn thầy nhiều ạ!