Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:16:45 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8242Tiêu đề: Cần giúp bt RLC
Gửi bởi: santacrus trong 05:16:45 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mn giải giúp em bt sau nhé.. thanks


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp bt RLC
Gửi bởi: lanyes trong 07:00:53 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Mn giải giúp em bt sau nhé.. thanks

Chỉnh C để [TEX]U_C[/TEX] lớn nhất, lúc đó [TEX]\mathop u\limits^ \to[/TEX] vuông góc [TEX]{\mathop U\limits^ \to  _{LR}[/TEX].
Suy ra [TEX]{U_{LR}} = \sqrt {U_C^2 - {U^2}}  = 40[/TEX].
Quái  :-t