Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 02:57:38 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8241Tiêu đề: Giúp em bài tập sóng dừng
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:57:38 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Trên dây căng ngang AB với hai đầu dây A,B cố định, có nguồn phát sóng S cách B 1 đoạn SB=[tex]5\lambda[/tex]. Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là a( cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp A=2a và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S 1 góc [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex].
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài tập sóng dừng
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:40:42 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
giúp em bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài tập sóng dừng
Gửi bởi: kydhhd trong 11:01:11 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Trên dây căng ngang AB với hai đầu dây A,B cố định, có nguồn phát sóng S cách B 1 đoạn SB=[tex]5\lambda[/tex]. Sóng do nguồn S phát ra có biên độ là a( cho biết trên dây có sóng dừng). Tìm số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp A=2a và có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S 1 góc [tex]\frac{\Pi }{2}[/tex].
có 5 giá trị của k


trong khoang SB có 10 bụng sóng dao động với biên độ 2a
số điểm dao động có biên độ 2a chậm pha pi/2 so với nguồn:[tex]d=\lambda /4 +k\lambda \Rightarrow 0<\lambda /4+k\lambda <5\lambda[/tex] có 5 giá trị của k