Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 12:11:59 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8240Tiêu đề: hat nhan
Gửi bởi: missyou266 trong 12:11:59 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Nito tự nhiên có khối lượng nguyên tử là m = 14,0067u và gồm hai đồng vị chính là N
 
14 có khối lượng nguyên tử m
 
14
  =
14,00307u và N15 có khối lượng nguyên tử là m
 
15 = 15,00011u. Tỉ lệ hai đồng vị trong nito là:
   A: 98,26% N
 
14 và 1,74% N
 
15
     B: 1,74% N
 
14 và 98,26% N
 
15
 
   C: 99,64% N
 
14 và 0,36% N
 
15
     D: 0,36% N
 
14 và 99,64% N
 
15
               


Tiêu đề: Trả lời: hat nhan
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:52:37 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
bài này giống cách giải hóa học. Chắc bạn cũng biết sử dụng pp đường chéo.

14N      14,0037                                          0,9934
                                      14,0067
15N       15,0001                                         0,0037

==>   %N14=99,64%
            %N15=0,36%