Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pinochio94 trong 11:45:46 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8239Tiêu đề: Giúp em bài lý này với
Gửi bởi: pinochio94 trong 11:45:46 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Cho [tex]r_o=5,3.10^{-11}m[/tex].[tex]E=-\frac{13,6}{n^2}(eV)(n=1,2,3...)[/tex]. Từ một trạng thái kích thích , nguyên tử hidro có thế phát xạ ra photon có năng lượng lớn nhất là [tex]193,4.10^{-20}J.[/tex].Coi chuyển động của electron trên quỹ đạo dừng là tròn đều, tốc độ của electron chuyển động trên đường này bằng
[tex]A. 1,1.10^6(m/s)[/tex]
[tex]B.1,26.10^6(m/s)[/tex]
[tex]C.7,29.10^5(m/s)[/tex]
[tex]D.2,43.10^5(m/s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài lý này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:40:09 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Cho [tex]r_o=5,3.10^{-11}m[/tex].[tex]E=-\frac{13,6}{n^2}(eV)(n=1,2,3...)[/tex]. Từ một trạng thái kích thích , nguyên tử hidro có thế phát xạ ra photon có năng lượng lớn nhất là [tex]193,4.10^{-20}J.[/tex].Coi chuyển động của electron trên quỹ đạo dừng là tròn đều, tốc độ của electron chuyển động trên đường này bằng
[tex]A. 1,1.10^6(m/s)[/tex]
[tex]B.1,26.10^6(m/s)[/tex]
[tex]C.7,29.10^5(m/s)[/tex]
[tex]D.2,43.10^5(m/s)[/tex]
Khi chuyển trạng thái mà phát ra photon có năng lượng lớn nhất thì tương ứng việc chuyển từ mức kích thích về mức cơ bản
[tex]==> \epsilon_{n,1}= 13,6(1-\frac{1}{n^2}).1,6.10^{-19}=193,4.10^{-20} ==> n[/tex]
[tex]==> r_n=n^2.r_0[/tex]
+vận tốc electron trên rn là : [tex]v_n=\sqrt{\frac{ke^2}{m.r_n}}[/tex] (em xem thêm CM trên diễn đàn, đã có rồi)