Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 11:36:17 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8238Tiêu đề: một số câu trong đề thi
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 11:36:17 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1)Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 120dB, tại B là 40dB. Mức cường độ âm tại trung tâm điểm M của đoạn AB là????

2)Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng 200g, dao động điều hoà với chu kỳ 2 s. Khi vật đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 2,005N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Cơ năng dao động của vật là???

3)Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200g , lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm, rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy g = 10m/s2. Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì công của lực đàn hồi là???]

4)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu lam có bước sóng 480 nm và bức xạ màu lục có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
 (có giá trị từ 600 nm đến 700 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 4 vân sáng màu lục. Giá trị của [tex]\lambda[/tex]
 là ???
 :) :-[ xin thay co giup' gium` ,cam on


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:53:56 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1)Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 120dB, tại B là 40dB. Mức cường độ âm tại trung tâm điểm M của đoạn AB là????

  LA-LB=10log[tex]\left(\frac{rb}{ra} \right)^{2}[/tex]-> rb/ra=10000
 chọn rb=10000 và ra=1 =rM=5000.5 ->LA-LM=10log[tex]\left(\frac{rm}{ra} \right)^{2}[/tex]=> LM=46,02dBTiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:01:01 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
bài 2. tại vtcb T=mg.(3-2[tex]cos\alpha o[/tex])=>[tex]\alpha o[/tex]=!
  W=mgl(1-[tex]cos\alpha o[/tex]=!!
Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:14:09 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
vận tốc giảm khi nó bắt đầu đạ cực đại trong dao động tắt dần trong T/2 nó dao đọng điều hòa==> t=T/4


Tiêu đề: Trả lời: một số câu trong đề thi
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:25:27 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
4)Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu lam có bước sóng 480 nm và bức xạ màu lục có bước sóng [tex]\lambda[/tex]
 (có giá trị từ 600 nm đến 700 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 4 vân sáng màu lục. Giá trị của [tex]\lambda[/tex]
 là ???
 :) :-[ xin thay co giup' gium` ,cam on

Gọi k1,[tex]\lambda 1[/tex];k2,[tex]\lambda 2[/tex] thứ tự của lục và lam
 k2=[tex]\frac{25}{3}\lambda 1[/tex] dựa vào đáp án chọn giá trị lamda để k2 nguyên và lamda thuộc khoảng theo gt