Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 10:38:25 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8234Tiêu đề: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:38:25 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1.Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ sóng điện từ cao tần(sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.Cho tần số sóng mang là 780kHz. khi dao đọng âm tần có tần số 1kHz thực hiện 1 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là?
(p/s: giải thích giúp em quá trình nó là thế nào vậy khó hiểu quá các thầy ơi)

2.trong mạch dao đọng lí tưởng LC. Lúc t=0 bản tụ A tích điện dương,B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm tư B->A. sau 3/4 chu kì thì
   A.dòng điện qua L từ A->B, bản A tích điện âm
   B. dòng điện đi theo chiều từ A->B, A tích dương
   C......................................B->A,..................
   D.............................................,..........âm

3.Một người đưng giữa hai loa A và B. khi loa A bật thì nghe được âm có mức cường độ âm là  76dB. khi bật B thì nó là 80 dB.Nếu bật cả hai loa thì L=??

4.Cho mạch RLC nối tiếp. khi đặt điện áp xoay chiều có tần số góc [tex]\omega ([/tex]mạch đang có tính cảm kháng). cho w thay đổi ta chọn [tex]\omega o[/tex] làm cho Imax và 2 trị số [tex]\omega 1,\omega 2[/tex] với[tex]\omega 1-\omega 2 =200\Pi[/tex]
[tex]\omega 1-\omega 2 =200\Pi[/tex] thì I = Imax/2. cho [tex]L=\frac{3}{4\Pi }[/tex]. R=??

5.một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp N1=400 vòng, thứ cấp là N2=100 vòng. Điện trở của cuộn sơ cấp là r1=[tex]4\Omega[/tex],của cuộn sơ cấp r2=[tex]1\Omega[/tex]. Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp là [tex]R=10\Omega[/tex]. Xem mạch từ khép kín và hao phí dòng Fucô không đáng kể. đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1=360V. Tính U của cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế

em cảm ơn nhiều!


 


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:42:30 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
3
156dB


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:44:26 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
em cũng có đáp án mà các mong các thầy giải giúp cách làm thôi ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:45:13 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

4.Cho mạch RLC nối tiếp. khi đặt điện áp xoay chiều có tần số góc [tex]\omega ([/tex]mạch đang có tính cảm kháng). cho w thay đổi ta chọn [tex]\omega o[/tex] làm cho Imax và 2 trị số [tex]\omega 1,\omega 2[/tex] với[tex]\omega 1-\omega 2 =200\Pi[/tex]
[tex]\omega 1-\omega 2 =200\Pi[/tex] thì I = Imax/2. cho [tex]L=\frac{3}{4\Pi }[/tex]. R=??

em cảm ơn nhiều!
Giống bài này bạn: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7869.msg36665#msg36665)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:46:36 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
3. Trước tiên bạn cần tính Cường độ âm do từng loa gây ra theo công thức:[tex]L=10lg\frac{I}{I_{0}}\Rightarrow I_{A}=3,98.10^{-5}W/m^{2};I_{B}=10^{-4}W/m^{2}[/tex]
Khi bật cả hai loa thì ta có:[tex]L_{A+B}=10lg\frac{I_{A}+I_{B}}{I_{0}}=81,45dB[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:48:37 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
3
156dB
Em nhầm rồi mức cường độ âm không có tính cộng. Chỉ có cường độ âm mới có tính cộng.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:51:46 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

4.Cho mạch RLC nối tiếp. khi đặt điện áp xoay chiều có tần số góc [tex]\omega ([/tex]mạch đang có tính cảm kháng). cho w thay đổi ta chọn [tex]\omega o[/tex] làm cho Imax và 2 trị số [tex]\omega 1,\omega 2[/tex] với[tex]\omega 1-\omega 2 =200\Pi[/tex]
[tex]\omega 1-\omega 2 =200\Pi[/tex] thì I = Imax/2. cho [tex]L=\frac{3}{4\Pi }[/tex]. R=??

em cảm ơn nhiều!
giải giúp đi em cũng giải rồi nhưng không ra được xem hộ em có sai đề không ạ

Giống bài này bạn: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7869.msg36665#msg36665)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 11:00:10 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1.Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ sóng điện từ cao tần(sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.Cho tần số sóng mang là 780kHz. khi dao đọng âm tần có tần số 1kHz thực hiện 1 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là?
(p/s: giải thích giúp em quá trình nó là thế nào vậy khó hiểu quá các thầy ơi)
 

780


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:37:59 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
bài 6. cho phản ứng hạt nhân p+ L(3,7)-->[tex]2\alpha[/tex]+17,3 MeV. tính năng lượng tỏa ra khi thu được 1g heli


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:39:29 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
bài này nữa ạ:
     Một đoạn mạch xoay chiều gồm diện trở R,tụ điện C và một hộp X mắc nối tiếp.Hộp X chứa 2 trong 3phần tử R,L,C .Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có chu kì dao động T lúc đó Zc=[tex]\sqrt{3}R[/tex] vào thời điểm nào đó thấy URC đạt cực đại thi sau T/6 UX max hộp X chữaTiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:30:25 AM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
bài 6. cho phản ứng hạt nhân p+ L(3,7)-->[tex]2\alpha[/tex]+17,3 MeV. tính năng lượng tỏa ra khi thu được 1g heli


 hạt nhân là:

1g He có số[tex]N = \frac{m}{A}N_A = \frac{1}{4}.6,022.10^2^3 = 1,5055.10^2^3[/tex]

từ pt, tổng hợp 2 hạt alpha tỏa 17,3 MeV. vậy năng lượng tỏa ra khi tổng hợp N hạt là:

N/2.17,3 = [tex]1,302.10^2^4 MeV = 2,08.10^1^1 J[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 07:41:28 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
Giải giúp em mấy bài còn lại với ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:39:31 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
bài này nữa ạ:
     Một đoạn mạch xoay chiều gồm diện trở R,tụ điện C và một hộp X mắc nối tiếp.Hộp X chứa 2 trong 3phần tử R,L,C .Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có chu kì dao động T lúc đó Zc=[tex]\sqrt{3}R[/tex] vào thời điểm nào đó thấy URC đạt cực đại thi sau T/6 UX max hộp X chữa


Bài này có 1 điểm vô lý là Zc và R là không đổi.
uRC cực đại sau đó T/6 thì ux mới cực đại vậy ux chậm pha hơn uRC. Vậy chỉ có 1 khả năng X chứa L, C trong đó ZL < ZC


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:26:41 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
2.trong mạch dao đọng lí tưởng LC. Lúc t=0 bản tụ A tích điện dương,B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm tư B->A. sau 3/4 chu kì thì
   A.dòng điện qua L từ A->B, bản A tích điện âm
   B. dòng điện đi theo chiều từ A->B, A tích dương
   C......................................B->A,..................
   D.............................................,..........âm
t=0, điện tích bản A đang dương mà dòng điện lại chạy từ B sang A ==> bản A tích điện dương đang tăng, sau 3T/4 điện tích bản A tích điện âm đang tăng ==> dòng điện cũng chạy từ B sang A. Vậy ĐA là dòng điện chạy từ B sang A và điện tích bản A đang âm ==> ĐA (D).


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:35:25 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
còn bài 2,4,5 nữa thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:15 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
1.Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ sóng điện từ cao tần(sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.Cho tần số sóng mang là 780kHz. khi dao đọng âm tần có tần số 1kHz thực hiện 1 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là?
(p/s: giải thích giúp em quá trình nó là thế nào vậy khó hiểu quá các thầy ơi)
Âm tần có f nhỏ, cao tần có f lớn
Biến điệu là hình thức trộn âm tần với cao tần để truyền âm đi xa
1kHZ âm tần -------> 780kHZ cao tần
1Hz âm tần --------> 780 Hz cao tần.
(Bạn dùng quy tắc tam suất thôi)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:12:43 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
quy tắc tam suất là gì a?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:15 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
quy tắc tam suất là gì a?
nhân chéo chia ngang


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:24:11 PM Ngày 05 Tháng Năm, 2012
1.Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ sóng điện từ cao tần(sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.Cho tần số sóng mang là 780kHz. khi dao đọng âm tần có tần số 1kHz thực hiện 1 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là?
Gọi tần số, số dao động của song cao tần và sóng âm tần lần lượt là:[tex]f_{ct},N_{ct};f_{at},N_{at}[/tex]
Ta có Nat = 1, [tex]f_{ct}=\frac{N_{ct}}{t}\Rightarrow N_{ct}=f_{ct}.t=f_{ct}.T_{at}=\frac{f_{ct}}{f_{at}}=\frac{780}{1}=780[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:52:50 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
câu 4 đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8191.0


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 09:40:35 PM Ngày 06 Tháng Năm, 2012
2.trong mạch dao đọng lí tưởng LC. Lúc t=0 bản tụ A tích điện dương,B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm tư B->A. sau 3/4 chu kì thì
   A.dòng điện qua L từ A->B, bản A tích điện âm
   B. dòng điện đi theo chiều từ A->B, A tích dương
   C......................................B->A,..................
   D.............................................,..........âm
t=0, điện tích bản A đang dương mà dòng điện lại chạy từ B sang A ==> bản A tích điện dương đang tăng, sau 3T/4 điện tích bản A tích điện âm đang tăng ==> dòng điện cũng chạy từ B sang A. Vậy ĐA là dòng điện chạy từ B sang A và điện tích bản A đang âm ==> ĐA (D).


Bài này em có đáp án là D thầy ạ! có phải đáp án sai không thầy. em cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 12:14:29 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
2.trong mạch dao đọng lí tưởng LC. Lúc t=0 bản tụ A tích điện dương,B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm tư B->A. sau 3/4 chu kì thì
   A.dòng điện qua L từ A->B, bản A tích điện âm
   B. dòng điện đi theo chiều từ A->B, A tích dương
   C......................................B->A,..................
   D.............................................,..........âm
t=0, điện tích bản A đang dương mà dòng điện lại chạy từ B sang A ==> bản A tích điện dương đang tăng, sau 3T/4 điện tích bản A tích điện âm đang tăng ==> dòng điện cũng chạy từ B sang A. Vậy ĐA là dòng điện chạy từ B sang A và điện tích bản A đang âm ==> ĐA (D).


Bài này em có đáp án là D thầy ạ! có phải đáp án sai không thầy. em cảm ơn thầy

em nhầm? he@ đáp án B ạ thầy xem giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:46:37 AM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
2.trong mạch dao đọng lí tưởng LC. Lúc t=0 bản tụ A tích điện dương,B tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm tư B->A. sau 3/4 chu kì thì
   A.dòng điện qua L từ A->B, bản A tích điện âm
   B. dòng điện đi theo chiều từ A->B, A tích dương
   C......................................B->A,..................
   D.............................................,..........âm
t=0, điện tích bản A đang dương mà dòng điện lại chạy từ B sang A ==> bản A tích điện dương đang tăng, sau 3T/4 điện tích bản A tích điện âm đang tăng ==> dòng điện cũng chạy từ B sang A. Vậy ĐA là dòng điện chạy từ B sang A và điện tích bản A đang âm ==> ĐA (D).

em nhầm? he@ đáp án B ạ thầy xem giúp em với
Vậy thì pó tay, thầy cũng không biết ĐA sao lại B, không biết thầy có hiểu sai tính chất của việc tích điện? nhờ các mem khác góp ý, thầy vẽ giản đồ rồi em xem có hợp lý không?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:19:13 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Câu này trong đề khảo sát chất lượng lớp 12 của chuyên Lam Sơn 2011 - 2012: Câu 9 mã đề 212. Đáp án là: D. dòng đi theo chiều từ B đến A, bản A tích điện âm

Đúng như thầy TrieuBeo đã giải quyết!  Fc.BaR_Vodoi (hay dotlem_hochoinhieu) xem đáp án của đề nào vậy?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 12:45:53 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
em cảm ơn mọi người!!!!!!!!!
 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 12:57:48 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Còn bài 5 nữa mà!!!!!!!!!! mọi người giúp em với ạ
 
[-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:12:34 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
1.Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ sóng điện từ cao tần(sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.Cho tần số sóng mang là 780kHz. khi dao đọng âm tần có tần số 1kHz thực hiện 1 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là?
Gọi tần số, số dao động của song cao tần và sóng âm tần lần lượt là:[tex]f_{ct},N_{ct};f_{at},N_{at}[/tex]
Ta có Nat = 1, [tex]f_{ct}=\frac{N_{ct}}{t}\Rightarrow N_{ct}=f_{ct}.t=f_{ct}.T_{at}=\frac{f_{ct}}{f_{at}}=\frac{780}{1}=780[/tex]


thầy hiepsi cho em hoi chỗ này ạ: vẫy nghĩa là tần số sóng mang bằng tần số cao tần ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp em mấy bài này với ạ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:45:37 AM Ngày 08 Tháng Năm, 2012
Còn bài 5 nữa mà!!!!!!!!!! mọi người giúp em với ạ
 
[-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<

đây nè bạn: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6054.0