Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:33:31 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8233Tiêu đề: Cần giải chi tiết một bài CL đơn
Gửi bởi: santacrus trong 10:33:31 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Một con lắc đơn với vật nặng có khối lượng riêng là D, dao động điều hòa trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là Dn = D/2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn thay đổi như thế nào so với khi nó dao động ngoài không khí (giả Sử g, l không thay đổi):
A. không thay đổi   B. giảm 2 lần   C. tăng căn2 lần   D. giảm căn2 lần

bài này thầy ngulau giải rồi nhưng em vẫn mơ hồ quá. mn giải chi tiết nhất cho em với.....thank thank


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải chi tiết một bài CL đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:50:44 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Một con lắc đơn với vật nặng có khối lượng riêng là D, dao động điều hòa trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là Dn = D/2. Chu kỳ dao động của con lắc đơn thay đổi như thế nào so với khi nó dao động ngoài không khí (giả Sử g, l không thay đổi):
A. không thay đổi   B. giảm 2 lần   C. tăng căn2 lần   D. giảm căn2 lần

bài này thầy ngulau giải rồi nhưng em vẫn mơ hồ quá. mn giải chi tiết nhất cho em với.....thank thank

Công thức lực đẫy ASimet : [tex]F=D_n.v.g=\frac{D_n.m.g}{D}=\frac{mg}{2}[/tex]
Trong không khí : [tex]T=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
Trong nước con lắc chịu lực đẩy Acsimet
[tex]T'=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g-F/m}}=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g-g/2}}=2\pi.\sqrt{\frac{l}{g/2}}[/tex]
[tex]==> T'=\sqrt{2}T[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải chi tiết một bài CL đơn
Gửi bởi: Fc.BaR_Vodoi trong 11:02:14 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
công thức   [tex]\frac{\Delta t}{T}=\frac{\Delta D}{2D}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải chi tiết một bài CL đơn
Gửi bởi: santacrus trong 11:14:39 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
công thức   [tex]\frac{\Delta t}{T}=\frac{\Delta D}{2D}[/tex]


Công thức này là thế nào?
Thay vào thì: dentaD = D/2 ==> denta t =1/4T
Vậy làm sao ra KQ đúng ???