Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:12:24 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8232Tiêu đề: 1 bài điện cần giúp giải chi tiết
Gửi bởi: santacrus trong 10:12:24 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Mn giải giúp e bài này nhé. đừng nói hướng dẫn chung chung, e hỏi bài giải cụ thể cơ, và có hình thì càng tốt. ---thanks---
Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 318mH, một điện trở R  = 22,2 ôm và một tụ điện có điện dung biến thiên. Hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz và điện áp hiệu dụng là 220V. Khi tụ điện có điện dung 88,5 micro F thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây sớm pha pi/3 so với cường độ dòng điện trong mạch.
1. Xác định điện trở r của cuộn dây và điện áp hai đầu cuộn dây.
A. 127,8 ôm; 119V.               B. 27,8 ôm; 191V.           C. 127,8 ôm; 159V.           D. 227,8 ôm; 91V.
2. Hệ số công suất của đoạn mạch và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện.
A. 0,9 ; 1,426A.                 B. 0,79 ; 1,426A.                C. 0,78; 2,146A.               D. 0,75; 2,416A.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện cần giúp giải chi tiết
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:19 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Một đoạn mạch gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 318mH, một điện trở R  = 22,2 ôm và một tụ điện có điện dung biến thiên. Hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch có tần số 50Hz và điện áp hiệu dụng là 220V. Khi tụ điện có điện dung 88,5 micro F thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây sớm pha pi/3 so với cường độ dòng điện trong mạch.
1. Xác định điện trở r của cuộn dây và điện áp hai đầu cuộn dây.
A. 127,8 ôm; 119V.               B. 27,8 ôm; 191V.           C. 127,8 ôm; 159V.           D. 227,8 ôm; 91V.
2. Hệ số công suất của đoạn mạch và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện.
A. 0,9 ; 1,426A.                 B. 0,79 ; 1,426A.                C. 0,78; 2,146A.               D. 0,75; 2,416A.
Hướng dẫn bạn tự giải mới nâng cao tầm hiểu biết chứ
a/Cuộn dây sớm pha hơn i 1 góc [tex]\varphi_d=\pi/3[/tex]
[tex]==> tan(\varphi_d)=ZL/r ==> r[/tex]
[tex]Z=\sqrt{(ZL-ZC)^2+(R+r)^2} ==> I=U/Z[/tex]
[tex]==> Ur=I.r , UL=I.ZL ==> Ud=\sqrt{ZL^2+r^2}[/tex]
b/Hệ số công suất : [tex]cos(\varphi)=\frac{(R+r)}{Z}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện cần giúp giải chi tiết
Gửi bởi: santacrus trong 10:28:06 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
thầy giải chi tiết ra thì em mới học lỏm được cách tư duy của thầy chứ ^^. mn có ai có thể giải cụ thể hơn thì cứ post thoải mái cho em tham khảo nhé...rất thanks.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện cần giúp giải chi tiết
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 10:35:06 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Vì điện áp giữa hai đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện [tex]\frac{\pi }{3}\Rightarrow tan\varphi _{L}=\frac{Z_{L}}{r}=tan\frac{\pi }{3}\Rightarrow r=\frac{Z_{L}}{tan\frac{\pi }{3}}=\frac{2\pi .50.318.10^{-3}}{tan\frac{\pi }{3}}=57,67\Omega[/tex]
Điện áp ở hai đầu cuộn dây là:[tex]U_{L}=I.\sqrt{Z_{L}^{2}+r^{2}}=\frac{U}{Z}.\sqrt{Z_{L}^{2}+r^{2}}=248V[/tex]
b. Hệ số công suất:[tex]cos\varphi =\frac{R+r}{Z}=0,78[/tex]
Cường độ dòng điện hiệu dụng là:I = U/Z=2,146A


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài điện cần giúp giải chi tiết
Gửi bởi: haitayhaibua trong 04:54:50 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Vì điện áp giữa hai đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện [tex]\frac{\pi }{3}\Rightarrow tan\varphi _{L}=\frac{Z_{L}}{r}=tan\frac{\pi }{3}\Rightarrow r=\frac{Z_{L}}{tan\frac{\pi }{3}}=\frac{2\pi .50.318.10^{-3}}{tan\frac{\pi }{3}}=57,67\Omega[/tex]
Điện áp ở hai đầu cuộn dây là:[tex]U_{L}=I.\sqrt{Z_{L}^{2}+r^{2}}=\frac{U}{Z}.\sqrt{Z_{L}^{2}+r^{2}}=248V[/tex]
b. Hệ số công suất:[tex]cos\varphi =\frac{R+r}{Z}=0,78[/tex]
Cường độ dòng điện hiệu dụng là:I = U/Z=2,146A
Mình cũng làm như thế này mà sao ko có đáp án nhỉ :(