Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 04:55:47 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8224Tiêu đề: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: thesea trong 04:55:47 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Trong đề thi thử đại học lần 2 của ĐHSP Hà Nội có bài sóng cơ như sau, mong các thầy, các bạn giải giúp em.
"Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau A và B, cách nhau 12 (cm) đang dao động vuông góc với mặt nước tạo ra sóng có bước sóng 1,6 (cm). Gọi C là điểm trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một đoạn 8 (cm). Số điểm ngược pha với nguồn trên đoạn CO là bao nhiêu?
Đáp án là : 5 điểm.


Khi giải bài tập này em làm mãi vẫn ra chỉ có 2 điểm. Em xin trình bày cách giải như sau
Gọi M là điểm nằm trên CO. Khoảng cách từ M đến A và B là d1=d2=d
Pha của sóng tổng hợp tại M là: phi M = 2pi*d/lamda
Để sóng tại M ngược pha với nguồn thì: phi M= phi A + (2k+1)pi
                                                   Suy ra: 2pi*d/lamda=(2k+1)pi
                                                    Suy ra:   d = (2k+1)*lamda/2=(2k+1)*0,8.
Điều kiện của d:
         AO<d<AC, với AC= 10 cm (định lý Pitago), AO=6 cm
Giải bất phương trình trên ta chỉ được 2 giá trị k nguyên là k=4 và k=5.
Vậy em giải sai ở chỗ nào?

Xin các thầy giải giúp em. Em cảm ơn rất nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 07:05:46 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Gọi M là điểm trên đoạn CO. Khoảng cách từ A tới M là d. Nếu M dao động ngược pha với nguồn thì d phải bằng một số lẻ lần nửa bước sóng:[tex]d=\left(2.k+1 \right)\frac{\lambda }{2}[/tex]
Ta thấy rằng:[tex]AO\leq d\leq AC\Leftrightarrow 6\leq \left(2k+1 \right)\frac{1,6}{2}\leq \sqrt{6^{2}+8^{2}}\Rightarrow 3,25\leq k\leq 5,75\Rightarrow k=4,5[/tex]
Chỉ có 2 điểm thối. Đáp án của đề bị sai em ạ!
Xin các thầy cô khác chỉ bảo thêm