Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kimlongdinh383 trong 01:39:41 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8219Tiêu đề: bài tập về dong điên xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 01:39:41 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
đặt điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t (U không đổi, t tính bằng s) vào 2 đầu đoạn mạch mắc nóitieeop gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm
[tex]\frac{1}{5\pi }[/tex] và tụ điện có điện dung C thay đổi được . Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ điện đạt cực đại . Giá trị cực đại đó bằng U[tex]\sqrt{3}[/tex]
Điện trở R bằng

A. 10 ôm            B. 20[tex]\sqrt{2}[/tex] ôm
B. 10[tex]\sqrt{2}[/tex]  ôm                      D. 20oom         


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dong điên xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:53:49 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
đặt điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi[/tex]t (U không đổi, t tính bằng s) vào 2 đầu đoạn mạch mắc nóitieeop gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm
[tex]\frac{1}{5\pi }[/tex] và tụ điện có điện dung C thay đổi được . Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ điện đạt cực đại . Giá trị cực đại đó bằng U[tex]\sqrt{3}[/tex]
Điện trở R bằng

A. 10 ôm            B. 20[tex]\sqrt{2}[/tex] ôm
B. 10[tex]\sqrt{2}[/tex]  ôm                      D. 20oom         

Zl=20
Khi thay đổi C để điện áp 2 đầu tụ max thì [tex]Ucmax=\frac{U\sqrt{R^{2}+Zl^{2}}}{R}[/tex]=[tex]U\sqrt{3}[/tex]
-->R=[tex]10\sqrt{2}[/tex]