Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lequyen94th trong 09:47:03 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8216Tiêu đề: giao thoa song co cuc kho
Gửi bởi: lequyen94th trong 09:47:03 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9λ phát ra dao động u=coswt). Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:
A. 8.                 B. 9                  C. 17.                D. 16.
cho em hoi la "số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau" nghia la sao a? khi nao thi co dieu nay a? em nam rat mo ho phan nay ,mong cac thay giup em voi,cang ki cang tot a [-O<


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa song co cuc kho
Gửi bởi: kydhhd trong 10:19:38 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9λ phát ra dao động u=coswt). Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:
A. 8.                 B. 9                  C. 17.                D. 16.
cho em hoi la "số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau" nghia la sao a? khi nao thi co dieu nay a? em nam rat mo ho phan nay ,mong cac thay giup em voi,cang ki cang tot a [-O<
2 đường cực đại cách nhau số nguyên lần bước sóng thì cùng pha, còn các cực đại cách nhau số lẻ lần nửa bước sóng thì dao động ngược pha nhau. bài toán này hỏi khac đi 1 chút thôi, đây là số dao động cực đại giua 2 nguồn ma thôi: 17 giá trị cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa song co cuc kho
Gửi bởi: lequyen94th trong 11:11:47 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
 :.)) sai roi ban oi ,dap so la 9 co.ai lam ra 9 thi giup minh voi :D


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa song co cuc kho
Gửi bởi: kydhhd trong 11:19:24 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
uk đọc nhầm đề tưởng tính tổng cơ: tính lai có 17 cực đại+ đánh số cả 2 nguồn nữa là: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
số điểm cần tìm là: 2,4,6,8,10,12,14,16,18 có 9 giá trị


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa song co cuc kho
Gửi bởi: anhba trong 12:08:09 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
đường trung trực là cực đại và ngược pha với nguồn.=> đếm xen kẽ sẽ dc 8 đường cực đai và cùng pha vs nguồn.mình làm ra 8


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa song co cuc kho
Gửi bởi: anhba trong 12:35:28 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn S1S2 = 9λ phát ra dao động u=coswt). Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn (không kể hai nguồn) là:
A. 8.                 B. 9                  C. 17.                D. 16.
cho em hoi la "số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau" nghia la sao a? khi nao thi co dieu nay a? em nam rat mo ho phan nay ,mong cac thay giup em voi,cang ki cang tot a [-O<
2 đường cực đại cách nhau số nguyên lần bước sóng thì cùng pha, còn các cực đại cách nhau số lẻ lần nửa bước sóng thì dao động ngược pha nhau. bài toán này hỏi khac đi 1 chút thôi, đây là số dao động cực đại giua 2 nguồn ma thôi: 17 giá trị cần tìm
bạn viết pt sóng tổng hợp tai M. sau đó so sáng độ lệch pha của M vs nguồn thì sẽ rút ra dc kết luận về những điểm cung pha hay ngược pha  vs nguồn