Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 09:46:06 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8215Tiêu đề: một bài tập hay về ống sáo
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 09:46:06 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Một ống sao có một đầu bịt kín và một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo bằng
A 3m  B 1m C1.5m D0.33m
Đáp án là B Mong thầy cô giải thích giúp em câu này với


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập hay về ống sáo
Gửi bởi: kydhhd trong 10:25:47 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Một ống sao có một đầu bịt kín và một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo bằng
A 3m  B 1m C1.5m D0.33m
Đáp án là B Mong thầy cô giải thích giúp em câu này với
[tex]l=(2k+1)\lambda /4\Rightarrow \lambda =\frac{4l}{2k+1}\Rightarrow \lambda max=4l=4.\frac{v}{4f}=3m[/tex]( do âm cơ bản f=112Hz ta tính được)


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập hay về ống sáo
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 10:54:00 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
thì ra đề bài hỏi là họa âm chứ k tính âm cơ bản có đúng k thầy


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập hay về ống sáo
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:59:22 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Một ống sao có một đầu bịt kín và một đầu hở tạo ra âm cơ bản có tần số 112Hz. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 336m/s. Bước sóng dài nhất của các họa âm mà ống này tạo bằng
A 3m  B 1m C1.5m D0.33m
Đáp án là B Mong thầy cô giải thích giúp em câu này với

Ống sáo: [tex]l=k\frac{\lambda }{4} \Rightarrow f=k\frac{v}{4l}[/tex]

Với k = 1 là âm cơ bản, k = 3, 5, 7... là các họa âm bậc 3, bậc 5, bậc 7 ...

==> f = k.fo (k = 3,5,7...)

Bước sóng của họa âm max <==> tần số họa âm min <==> k = 3 (họa âm bậc 3) ==> f = 3fo = 336Hz

[tex]\lambda =\frac{v}{f}=1m[/tex] Đáp án BTiêu đề: Trả lời: một bài tập hay về ống sáo
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 11:18:03 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
aa em đã hiểu cám ơn mọi người đã giúp đỡ
 :x