Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 01:03:46 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8213Tiêu đề: Cơ + thuyết ánh sáng
Gửi bởi: onehitandrun trong 01:03:46 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1/Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T=2s.Biết rằng tại thời điểm t1 thì động năng bằng thế năng lần thứ nhất.Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm 0,6s.Tìm t1?
A.0,6s    B.1,6s   C.0,1s     D.0,5s
2/Cho x=3cos(4pit + pi/10) cm.Trong cùng 1 khoảng thời gian 23/12s.Tim tổng tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất ?
A.6,75cm/s    B.15,24cm/s    C.87,89cm/s    D.13,46cm/s
3/Cho các mức năng lượng của electron trong nguyên tử Hydro.E1=-13,6eV;E2=-3,4eV;E3=-1,51eV;E4=-0,85eV.Có một khối khí H nguyên tử đang ở trạng thái cơ bạn.Người ta kích thích khối khí bằng ánh sáng.Các photon có năng lượng nào dưới đây không bị khối khí hấp thụ?
A.12,4eV    B.12,3eV    C.12,1eV    D.12,2eV
 Rất mong nhận được sự giúp đỡ của thầy cô cùng các bạn.Em xin chân thành cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Cơ + thuyết ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 01:07:10 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1/Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T=2s.Biết rằng tại thời điểm t1 thì động năng bằng thế năng lần thứ nhất.Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm 0,6s.Tìm t1?
A.0,6s    B.1,6s   C.0,1s     D.0,5s
cứ sau 1/4 chu kì thì động năng bằng thế năng, nên ta có: 1/4T=0,6-t1==>t1=0,6-0,5=0,1s


Tiêu đề: Trả lời: Cơ + thuyết ánh sáng
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:17:28 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Còn 2 câu nữa mong thầy cô cùng mn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Cơ + thuyết ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:00:18 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
2/Cho x=3cos(4pit + pi/10) cm.Trong cùng 1 khoảng thời gian 23/12s.Tim tổng tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất ?
A.6,75cm/s    B.15,24cm/s    C.87,89cm/s    D.13,46cm/s

chu kì T = 0,5s.

[tex]\frac{t}{T} = \frac{23}{6} = \frac{18}{6} + \frac{3}{6} + \frac{2}{6} => t = 3T + \frac{T}{2} + \frac{T}{3}[/tex]

tốc độ trung bình trong 23/12s chỉ phụ thuộc vào phần T/3.

để tốc độ trung bình lớn nhất thì trong phần T/3 vật phải đi ngang qua VTCB => quãng đường dài nhất trong T/3 là [tex]S_m_a_x = 2A\frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} cm[/tex]

[tex]\bar{v_m_a_x} = \frac{12A + 2A + 2A\frac{\sqrt{3}}{2}}{t} = 24,624 cm/s[/tex]

để tốc độ tb nhỏ nhất thì trong phần T/3 vật đi từ vị trí A/2 ra biên và trở lại A/2 => quãng đường ngắn nhất trong T/3 là 2A/2 = 3cm

[tex]\bar{v_m_i_n} = \frac{12A + 2A + 2A/2}{t} = 23,478 cm/s[/tex]

=> tổng là 48,1 cm/s : không có ĐA ::)