Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 10:05:05 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8208Tiêu đề: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 10:05:05 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
1)Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox . Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15cm . Biết tần số sóng là 10Hz , tốc độ truyền sóng v = 40cm/s , biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng [tex]\sqrt{3}[/tex] cm . Nếu tại thời  điểm nào đó P có li độ [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] cm thì li độ tại Q có độ lớn là ????


2)Đặt điện áp xoay chiều  u=5[tex]\sqrt{10}[/tex]cos(100pi.t)
vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200 V. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm là : 100 V. B. 250 V. C. 300 V. D. 150 V.


3)Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 2 cuộn dây và 2 cặp cực, điện trở trong máy không đáng kể. Mạch ngoài là cuộn cảm thuần nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc 50rad/s thì ampe kế chỉ 1A. Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ: 0,5A B. 1A C. 2A D. 0,2A
4)


Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox . Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15cm . Biết tần số sóng là 10Hz , tốc độ truyền sóng v = 40cm/s , biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng [tex]\sqrt{3}[/tex]  cm . Nếu tại thời  điểm nào đó P có li độ  [tex]\sqrt{3}[/tex]/2 cm thì li độ tại Q có độ lớn là?
 [-O<
Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:10:38 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
3)Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 2 cuộn dây và 2 cặp cực, điện trở trong máy không đáng kể. Mạch ngoài là cuộn cảm thuần nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc 50rad/s thì ampe kế chỉ 1A. Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ: 0,5A B. 1A C. 2A D. 0,2A

ta có : [tex]I = \frac{NBS\omega }{\sqrt{2}L\omega } = \frac{NBS}{\sqrt{2}L}[/tex]

vậy I vẫn là 1A


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 10:22:39 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
1)Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox . Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15cm . Biết tần số sóng là 10Hz , tốc độ truyền sóng v = 40cm/s , biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng [tex]\sqrt{3}[/tex] cm . Nếu tại thời  điểm nào đó P có li độ [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] cm thì li độ tại Q có độ lớn là ????
[tex]\lambda =4cm[/tex]
sau thời gian t=PQ/v=15/40=0,375s thì Q sez có li độ của P: Dựa vào vòng tròn lượng giác( xét cho dao động taiQ) trong thwòi gian này góc quay được:[tex]\varphi =2\Pi f.0,375=[/tex]
[tex]\varphi =2\Pi f.0,375=7,5\Pi[/tex]
dựa vào vòng tròn lượng giác ta tính dược li độ của Q có độ lớn là [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:24:50 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
1)Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox . Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15cm . Biết tần số sóng là 10Hz , tốc độ truyền sóng v = 40cm/s , biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng [tex]\sqrt{3}[/tex] cm . Nếu tại thời  điểm nào đó P có li độ [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] cm thì li độ tại Q có độ lớn là ????

[tex]\lambda = \frac{v}{f} = 10 cm[/tex]

[tex]\Delta \varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda } = 3\pi[/tex]

vậy P,Q ngược pha => độ lớn li độ của Q là [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

( khi 2 điểm dao động ngược pha, vào thời điểm t điểm này có li độ u thì điểm kia có li độ là -u)Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:32:18 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
2)Đặt điện áp xoay chiều  u=5[tex]\sqrt{10}[/tex]cos(100pi.t)
vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200 V. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm là : 100 V. B. 250 V. C. 300 V. D. 150 V.

thay đổi L để [tex]U_L_m_a_x[/tex] thì  [tex]Z_L = \frac{R^2+Z_C^2}{Z_C}[/tex]

[tex]\Rightarrow U_L.U_C = U_R^2 + U_C^2 (1)[/tex]

và [tex]U^2 = U_R^2 + U_L^2 +U_C^2 -2U_LU_C (2)[/tex]

từ (1),(2): [tex]U_L^2 = U^2 + U_R_C^2[/tex].

tới đây chỉ có U và Uc, không biết lấy đâu ra UR nữa :-\

Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:48:21 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
2)Đặt điện áp xoay chiều  u=5[tex]\sqrt{10}[/tex]cos(100pi.t)
vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200 V. Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm là : 100 V. B. 250 V. C. 300 V. D. 150 V.

thay đổi L để [tex]U_L_m_a_x[/tex] thì  [tex]Z_L = \frac{R^2+Z_C^2}{Z_C}[/tex]

[tex]\Rightarrow U_L.U_C = U_R^2 + U_C^2 (1)[/tex]

và [tex]U^2 = U_R^2 + U_L^2 +U_C^2 -2U_LU_C (2)[/tex]

từ (1),(2): [tex]U_L^2 = U^2 + U_R_C^2[/tex].

tới đây chỉ có U và Uc, không biết lấy đâu ra UR nữa :-\

(http://nl1.upanh.com/b3.s28.d1/cd3982c887a50b84347226b1f79aaf8a_44262731.1.jpg)

Vì UL max ==> U vuông góc với URC

Từ giản đồ ta có: [tex]U_{Lmax}^2 = U^{2} + U_R^{2} + U_C^{2}[/tex]  (1)

                         [tex]U_R^{2} = U_C.(U_{Lmax}-U_C)[/tex]  (2)

Thay (2) vào (1) ta có: [tex]U_{Lmax}^{2} = U^2 + U_{Lmax}U_C[/tex]  (3)

Thay U và U_C vào (3) tìm được U_L
Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 01:28:17 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
hinh như câu 1 ko đúng đáp án
ĐA :
A 1,5
B [tex]\sqrt{3}[/tex]
C 0.75
D 0


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều + cơ
Gửi bởi: kydhhd trong 01:39:32 AM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
1)Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox . Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ = 15cm . Biết tần số sóng là 10Hz , tốc độ truyền sóng v = 40cm/s , biên độ sóng không đổi khi truyền sóng và bằng [tex]\sqrt{3}[/tex] cm . Nếu tại thời  điểm nào đó P có li độ [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] cm thì li độ tại Q có độ lớn là ????
[tex]\lambda =4cm[/tex]
sau thời gian t=PQ/v=15/40=0,375s thì Q sez có li độ của P: Dựa vào vòng tròn lượng giác( xét cho dao động taiQ) trong thwòi gian này góc quay được:[tex]\varphi =2\Pi f.0,375=[/tex]
[tex]\varphi =2\Pi f.0,375=7,5\Pi[/tex]
dựa vào vòng tròn lượng giác ta tính dược li độ của Q có độ lớn là [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

uk đung rồi tớ tính nhầm li độ của Q là:[tex]\sqrt{3}cos30=1,5cm[/tex]