Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 09:35:16 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8205Tiêu đề: bài tập về Bo cần giúp đỡ
Gửi bởi: gmvd trong 09:35:16 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Trong quang phổ hidro, khi e chuyển từ quĩ đạo L về K sẽ phát ra photon có bước sóng [tex]\lambda[/tex]o. Gọi [tex]\lambda[/tex]B là bước sóng của tia lam
trong dãy Banme. Hãy xác định [tex]\lambda[/tex]B?
A. 5,4 [tex]\lambda[/tex]o   B: 4 [tex]\lambda[/tex]o   
C: 4,5 [tex]\lambda[/tex]o   D: 6 [tex]\lambda[/tex]o

câu 2
Catốt của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là [tex]\lambda[/tex]o = 0,6 [tex]\mu[/tex]m . Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m. Anốt cũng là tấm lim loại phẳng cách catốt 1cm. Giữa chúng có một hiệu điệnthế 10V. Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anốt có quang electron đập tới.
A: R = 4,06 mm   B: R = 4,06 cm   C: R = 8,1 mm   D: R = 6,2 cmTiêu đề: Trả lời: bài tập về Bo cần giúp đỡ
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:50:37 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Trong quang phổ hidro, khi e chuyển từ quĩ đạo L về K sẽ phát ra photon có bước sóng [tex]\lambda[/tex]o. Gọi [tex]\lambda[/tex]B là bước sóng của tia lam
trong dãy Banme. Hãy xác định [tex]\lambda[/tex]B?
A. 5,4 [tex]\lambda[/tex]o   B: 4 [tex]\lambda[/tex]o   
C: 4,5 [tex]\lambda[/tex]o   D: 6 [tex]\lambda[/tex]o

Gọi năng lượng của nguyên tử khi electron ở quỹ đạo n là:[tex]E_{n}=-\frac{13,6}{n^{2}}(MeV)[/tex]
Khi electron chuyển từ L về K sẽ phát ra photon có bước sóng [tex]\lambda _{0}[/tex]
Tia màu Lam được phát ra tương ứng với electron chuyển từ quỹ đạo N về L có bước sóng [tex]\lambda _{B}[/tex]
Ta có hệ thức sau:[tex]E_{L}-E_{K}=\frac{-13,6}{2^{2}}+13,6=\frac{hc}{\lambda _{0}}(1)[/tex]
[tex]E_{N}-E_{L}=\frac{-13,6}{4^{2}}+\frac{13,6}{2^{2}}=\frac{1}{4}\left(\frac{-13,6}{2^{2}}+13,6 \right)=\frac{hc}{4.\lambda _{0}}=\frac{hc}{\lambda _{B}}\Rightarrow \lambda _{B}=4.\lambda _{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về Bo cần giúp đỡ
Gửi bởi: gmvd trong 01:31:08 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Trong quang phổ hidro, khi e chuyển từ quĩ đạo L về K sẽ phát ra photon có bước sóng [tex]\lambda[/tex]o. Gọi [tex]\lambda[/tex]B là bước sóng của tia lam
trong dãy Banme. Hãy xác định [tex]\lambda[/tex]B?
A. 5,4 [tex]\lambda[/tex]o   B: 4 [tex]\lambda[/tex]o   
C: 4,5 [tex]\lambda[/tex]o   D: 6 [tex]\lambda[/tex]o

câu 2
Catốt của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là [tex]\lambda[/tex]o = 0,6 [tex]\mu[/tex]m . Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m. Anốt cũng là tấm lim loại phẳng cách catốt 1cm. Giữa chúng có một hiệu điệnthế 10V. Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anốt có quang electron đập tới.
A: R = 4,06 mm   B: R = 4,06 cm   C: R = 8,1 mm   D: R = 6,2 cmcòn câu 2 nữa bạn nào giúp minh đi
tks


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về Bo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:21:16 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
câu 2
Catốt của tế bào quang điện chân không là một tấm kim loại phẳng có giới hạn quang điện là [tex]\lambda[/tex]o = 0,6 [tex]\mu[/tex]m . Chiếu vào catốt ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 0,5 [tex]\mu[/tex]m. Anốt cũng là tấm lim loại phẳng cách catốt 1cm. Giữa chúng có một hiệu điệnthế 10V. Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anốt có quang electron đập tới.
A: R = 4,06 mm   B: R = 4,06 cm   C: R = 8,1 mm   D: R = 6,2 cm

đã có người giải rồi, mình xin post lại.