Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 07:59:54 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8199Tiêu đề: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:59:54 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em 4 bài trong đề thi thử đại học này:

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox.Tại thời điểm t = 0 chất điểm có vận tốc v = 0; gia tốc a=15m/s2.Tại thời điểm t1 thì chất điểm có vận tốc v=-15[tex]\pi[/tex] cm/s và gia tốc a=7,5[tex]\sqrt{3}[/tex] m/s2.Giá trị nhỏ nhất của t1 là?
A. 1/30 s              B. 1/15s             C. 2/15s                 D. 11/30s
bài này em tính ra đáp án A nhưng thầy giáo lại bảo không đúng


Câu 2: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1.
A. 4,35                B. 4,15               C. 5,00                 D. 5,15Câu 3. Tại sao các chấn tử trogn anten thu vô tuyến lại phải đặt song song với mặt đất?
A. Vì vecto cường độ điện trường trong sóng tới nằm song song với mặt đất
B. Vì vecto cảm ứng từ trong sóng tới nằm song song với mặt đât
C. Vì vecto cường độ điện trường trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất
D. Vì vecto cảm ứng từ trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất


Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 40cm, dao động bé tại nơi có g=10m/s2. vật nặng con lắc là 1 quả cầu nhẵn bóng, kích thích cho con lắc dao động bé tự do trong buồng tối.Một đèn chớp sáng với chu kỳ 8/pi (s) tạo ra ánh sáng để quan sát quả cầu.Trong thời gian quan sát từ t=0 đến t=64/pi (s), người quan sát thấy quả cầu qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần.Biết tại thời điểm t=0 quả cầu qua vị trí cân bằng và được tính là lần qua vị trí cân bằng thứ nhất.
A. 16 lần             B. 8 lần               C. 18 lần              D. 9 lần


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:29:36 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1.
A. 4,35                B. 4,15               C. 5,00                 D. 5,15

[tex]P =UI => I = \frac{P}{U}[/tex]

[tex]P_h_p = rI^2 = r.\frac{P^2}{U^2}[/tex]

vậy để [tex]P_h_p[/tex] giảm 25 lần thì tăng U lên 5 lần.
Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: kydhhd trong 08:40:21 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em 4 bài trong đề thi thử đại học này:

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox.Tại thời điểm t = 0 chất điểm có vận tốc v = 0; gia tốc a=15m/s2.Tại thời điểm t1 thì chất điểm có vận tốc v=-15[tex]\pi[/tex] cm/s và gia tốc a=7,5[tex]\sqrt{3}[/tex] m/s2.Giá trị nhỏ nhất của t1 là?
A. 1/30 s              B. 1/15s             C. 2/15s                 D. 11/30s
bài này em tính ra đáp án A nhưng thầy giáo lại bảo không đúng
Thời gian ngắn nhất để vật có gia tốc cực đại 15  đến 7căn3 thì vật quay 1 góc pi/6
ta tính omega
[tex]15=\omega ^{2}A; A^{2}=\frac{a^{2}}{\omega ^{4}}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow[/tex]
[tex]\Rightarrow \omega =\frac{50}{\Pi }\Rightarrow t=\Pi /6:\frac{50}{\Pi }=1/30s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:06:13 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em 4 bài trong đề thi thử đại học này:

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox.Tại thời điểm t = 0 chất điểm có vận tốc v = 0; gia tốc a=15m/s2.Tại thời điểm t1 thì chất điểm có vận tốc v=-15[tex]\pi[/tex] cm/s và gia tốc a=7,5[tex]\sqrt{3}[/tex] m/s2.Giá trị nhỏ nhất của t1 là?
A. 1/30 s              B. 1/15s             C. 2/15s                 D. 11/30s
bài này em tính ra đáp án A nhưng thầy giáo lại bảo không đúng
Thời gian ngắn nhất để vật có gia tốc cực đại 15  đến 7căn3 thì vật quay 1 góc pi/6
ta tính omega
[tex]15=\omega ^{2}A; A^{2}=\frac{a^{2}}{\omega ^{4}}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Rightarrow[/tex]
[tex]\Rightarrow \omega =\frac{50}{\Pi }\Rightarrow t=\Pi /6:\frac{50}{\Pi }=1/30s[/tex]
+ v=0, a>0 ==> vật đang ở biên âm
+ v=-15\pi(cm/s), a>0 ==> vật đang đi chậm dần theo chiều âm
Dùng vecto quay cho đại lượng vận tốc ta được t=3T/4+T/6
==> thời gian vật đi t=3T/4+T/6=11T/12


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: kydhhd trong 10:46:20 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
ta cho quay gia tốc không được à thầy


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:57:04 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 40cm, dao động bé tại nơi có g=10m/s2. vật nặng con lắc là 1 quả cầu nhẵn bóng, kích thích cho con lắc dao động bé tự do trong buồng tối.Một đèn chớp sáng với chu kỳ 8/pi (s) tạo ra ánh sáng để quan sát quả cầu.Trong thời gian quan sát từ t=0 đến t=64/pi (s), người quan sát thấy quả cầu qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần.Biết tại thời điểm t=0 quả cầu qua vị trí cân bằng và được tính là lần qua vị trí cân bằng thứ nhất.
A. 16 lần             B. 8 lần               C. 18 lần              D. 9 lần

[tex]T1=\frac{8}{\pi},T2=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}=2\pi.\sqrt{4/100}=\frac{4}{\pi}[/tex]
(t thời gian ngắn người quan sát thấy con lắc qua VTCB)
N1 số chớp sáng trong thời gian t, N2 số dao động trong thời gian t
[tex]==> t=N1.T1=N2.T2[/tex]
[tex]==> \frac{N1}{N2}=\frac{T2}{T1}=\frac{1}{2}[/tex]
[tex]==> t=\frac{8}{\pi}(s)[/tex]
==> Số lần mà người này quan sát được [tex]N=\frac{64}{\pi}.\frac{\pi}{8}=8[/tex]
Kể cả lần đầu ==> 9 lần


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:09:26 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
ta cho quay gia tốc không được à thầy
Cũng được nhưng em phải lưu ý đến tính chất chuyển động nữa xem coi  ở vị trí a=amax.can(3)/2 nó đang chuyển động nhanh hay chậm, ví dụ trong TH này là chậm thì vị trí em vẽ mà vecto quay biểu diễn gia tốc sẽ là quá 3/4 vòng tròn.


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: kydhhd trong 11:15:44 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
cám ơn thầy em quên mất là vận tốc âm nên làm ra kết quả đó


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:52:10 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1.
A. 4,35                B. 4,15               C. 5,00                 D. 5,15

[tex]P =UI => I = \frac{P}{U}[/tex]

[tex]P_h_p = rI^2 = r.\frac{P^2}{U^2}[/tex]

vậy để [tex]P_h_p[/tex] giảm 25 lần thì tăng U lên 5 lần.

thế này hình như bạn đọc hơi thiếu đề rồi. Đáp án không phải 5 đâu, nó không đơn giản như vậy.Bạn nghĩ kỹ lại xem????


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:10:29 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
em còn thắc mắc bài 3 thưa thầy  ho:)


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:43:34 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1.
A. 4,35                B. 4,15               C. 5,00                 D. 5,15

[tex]P =UI => I = \frac{P}{U}[/tex]

[tex]P_h_p = rI^2 = r.\frac{P^2}{U^2}[/tex]

vậy để [tex]P_h_p[/tex] giảm 25 lần thì tăng U lên 5 lần.

thế này hình như bạn đọc hơi thiếu đề rồi. Đáp án không phải 5 đâu, nó không đơn giản như vậy.Bạn nghĩ kỹ lại xem????

lúc đầu hao phí 25%, lúc sau 1%.vậy k phải giảm đi 25 lần hay sao? dựa vào biểu thức Php dễ thấy U tăng 5 lần.


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: Hoang_Huyen trong 09:09:51 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1.
A. 4,35                B. 4,15               C. 5,00                 D. 5,15

[tex]P =UI => I = \frac{P}{U}[/tex]

[tex]P_h_p = rI^2 = r.\frac{P^2}{U^2}[/tex]

vậy để [tex]P_h_p[/tex] giảm 25 lần thì tăng U lên 5 lần.

thế này hình như bạn đọc hơi thiếu đề rồi. Đáp án không phải 5 đâu, nó không đơn giản như vậy.Bạn nghĩ kỹ lại xem????

lúc đầu hao phí 25%, lúc sau 1%.vậy k phải giảm đi 25 lần hay sao? dựa vào biểu thức Php dễ thấy U tăng 5 lần.
Bạn hiểu vấn đề có vẻ đơn giản quá.Bài này bạn phải chú ý đến câu " công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1." từ đó bạn tính được là [tex]4,35[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 4 bài thi thử đại học
Gửi bởi: kydhhd trong 09:13:45 PM Ngày 04 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến tải tiêu thụ bằng đường dây 1 pha.Để giảm hao phí trên đường dây từ 25% xuống còn 1% thì cần tăng điện áp truyền tải ở trạm phát lên bao nhiêu lần?Biết rằng công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi; hệ số công suất bằng 1.
A. 4,35                B. 4,15               C. 5,00                 D. 5,15

xem lời giải của thầy trieubeo
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8018.msg37452#msg37452