Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 05:18:53 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8194Tiêu đề: giai giúp mình bài này với. tks
Gửi bởi: gmvd trong 05:18:53 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Cho a gam Na vào 160 ml dung dịch gồm Fe2(SO4)3 0,125M và Al2(SO4)3 0,25M. Tách kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu đươc 5,24 gam chất rắn. Giá trị a nào sau đây là phù hợp
A. 9,43.   B. 11,5.   C. 9,2.   D. 10,35.


Tiêu đề: Trả lời: giai giúp mình bài này với. tks
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 07:01:51 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Bạn nên ghi rõ là bài của môn Hóa thì các mod và các thành viên chuyên về Hóa sẽ biết mà giúp bạn.


Tiêu đề: Trả lời: giai giúp mình bài này với. tks
Gửi bởi: tranmyoanh trong 08:33:51 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Ta có: nFe2(So4)3=0.02
          nAl2(SO4)3=0.04 => nAl+ = 0.08
trong chất rắn sau khi nung chắc chắn có Fe2O3
        nFe2O3=nFe2(SO4)3=0.02 => mFe2O3=3.2 < 5.24
        => mAl2O3 = 5.24-3.2 = 2.04 => nAl2O3=0.02 =>nAl(OH)3=0.04
        => nOH- = 2xnFe2(SO4)3x3 + 4nAl3+ - nkt = 0.02x2x3 + 0.08x4-0.04 = 0.4
        => nNa = nOH- = 0.04 => m=0.04x23 = 9.2 =>C