Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Gà Xôi ^^! trong 03:06:12 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8191Tiêu đề: [Cần giúp] Điện xoay chiều
Gửi bởi: Gà Xôi ^^! trong 03:06:12 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Mạch RLC nối tiếp, khi đặt vào điện áp xoay chiều có tần số góc w 9mạch có tính cảm kháng) và cho w biến đổi thì ta chọn được một giá trị của w làm cho cường độ hiệu dụng có giá trị lớn nhất là Imax và 2 trị số w1, w2 với w1 + w2= 200pi thì cường độ lúc này là I với I= Imax/(căn 2), cho L=3/2pi(H). Điện trở có trị số là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Điện xoay chiều
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 03:31:10 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Bài này mình thấy dữ liệu hình như không đủ hoặc có thể người hỏi đánh máy không chuẩn.


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Điện xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:35:56 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Mạch RLC nối tiếp, khi đặt vào điện áp xoay chiều có tần số góc w 9mạch có tính cảm kháng) và cho w biến đổi thì ta chọn được một giá trị của w làm cho cường độ hiệu dụng có giá trị lớn nhất là Imax và 2 trị số w1, w2 với w1 + w2= 200pi thì cường độ lúc này là I với I= Imax/(căn 2), cho L=3/2pi(H). Điện trở có trị số là bao nhiêu?


bài tập này nếu cho tổng [tex]\omega _1 +\omega _2 =[/tex] một số nào đó thì mình nghĩ không giải ra.
nếu cho hiệu của 2 tần số góc ứng với cùng giá trị I thì mình có thể giải ra.

ta có: [tex]I = \frac{I_m_a_x}{\sqrt{2}}\Leftrightarrow I_m_a_x = I\sqrt{2}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{U}{R} = \sqrt{2}\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L_1 - Z_C_1)^2}}[/tex]

[tex]= \sqrt{2}\frac{U}{\sqrt{R^2+(Z_L_2 - Z_C_2)^2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow R = \left|Z_L_2 - Z_C_2 \right|[/tex] (1)

[tex]\omega _0^2 = \omega _1\omega _2 = \frac{1}{LC}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow L\omega _1 = \frac{1}{C\omega _2} \Leftrightarrow Z_L_1 = Z_C_2[/tex] (2)

* nếu [tex]\omega _1 - \omega _2 = 200\pi[/tex] . nhân 2 vế cho L

[tex]Z_L_1 - Z_L_2 = 300[/tex] (3)

(1),(2),(3) => [tex]R = 300\Omega[/tex]

hay ta có:  [tex]R = \Delta \omega .L[/tex]

* nếu [tex]\omega _1 + \omega _2 = 200\pi[/tex] thì kết hợp các pt không giải ra. ^-^


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Điện xoay chiều
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 03:43:46 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
Đúng vậy mình cũng ra kết quả đó. Chắc bài này đánh nhầm dữ kiện


Tiêu đề: Trả lời: [Cần giúp] Điện xoay chiều
Gửi bởi: quark trong 09:07:34 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
bài này nguyên văn là có w1-w2 chăk chắn rùi đó