Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dangdanhduong trong 11:53:37 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8186Tiêu đề: xin giúp bài dao động điều hòa
Gửi bởi: dangdanhduong trong 11:53:37 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
hai con lắc có cung khối lượng và độ cứng m=10g ,k=[tex]\Pi[/tex]2
dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song liền kề nhau(VTCB o gốc tọa độ).biên đọ con lắc 2 gấp 3 lan con lắc 1.biết 2 vậy gặp nhau khi chúng chuyển động ngược chiều nhau.khoảng thời gian giữa 2 lần vật gặp nhau liên tiêp là
A.0.015s          B0.01     C0.0025          D0.005


Tiêu đề: Trả lời: xin giúp bài dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:44:09 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
hai con lắc có cung khối lượng và độ cứng m=10g ,k=[tex]\Pi[/tex]2
dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song liền kề nhau(VTCB o gốc tọa độ).biên đọ con lắc 2 gấp 3 lan con lắc 1.biết 2 vậy gặp nhau khi chúng chuyển động ngược chiều nhau.khoảng thời gian giữa 2 lần vật gặp nhau liên tiêp là
A.0.015s          B0.01     C0.0025          D0.005
Do có cùng T ==> chúng chuyển động cùng hay ngược chiều 1 khi đã xuất phát tại cùng 1 vị trí thì sau 1/2T là chúng lại gặp lại nhau. Do vậy từ lần gặp thứ 1 đến lần gặp thứ 2 thì chúng đã trãi qua TG là T/2
(em coi lại dữ kiện và đáp số)