Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 11:03:38 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8177Tiêu đề: Sóng cơ + Điện xoay chiều
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:03:38 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1/Xét sóng trên mặt nước,một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3cm,biết lúc t=2s tại a có li độ x=1,5cm và đang chuyển động theo chiều dương với f=20hz.Biết B chuyển động cùng pha với A,gần A nhất cách A là 0,2m.Tính vận tốc truyền sóng ?
A.4m/s   B.5m/s   C.3m/s   D.1m/s
2/Mắc cuộn thứ nhất của máy biến áp vào một nguồn điện xoay chiều thì suất điện động hiệu dụng cuộn thứ 2 là E2=20V,mắc cuộn thứ 2 vào nguồn điện xoay chiều thì suất điện động hiệu dụng cuộn thứ nhất là E1=7,2V.Tính điện áp hiệu dụng của nguồn điện?
A.200V   B.50V    C.25V    D.12V
3/Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R,tụ điện C,và cuộn cảm thuần cảm mắc nối tiếp,được đặt vào điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng và tần số không đổi,khi điều chỉnh biến trở ở giá trị nào đó thì điện áp hiệu dụng đo được trên biến trở,tụ điện và cuộn cảm lần lượt là:50V,90V,40V.Bây giờ nếu điều chỉnh để giá trị biến trở lớn gấp đôi so với lúc ban đầu thì điện áp hiệu dụng trên 2 đầu biến trở là ?
[tex] A.3\sqrt{10}   B.20\sqrt{10}   C.76\sqrt{10}    D.12\sqrt{10}
Kính mong thầy cô cùng các bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ + Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:15 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
1/Xét sóng trên mặt nước,một điểm A trên mặt nước dao động với biên độ là 3cm,biết lúc t=2s tại a có li độ x=1,5cm và đang chuyển động theo chiều dương với f=20hz.Biết B chuyển động cùng pha với A,gần A nhất cách A là 0,2m.Tính vận tốc truyền sóng ?
A.4m/s   B.5m/s   C.3m/s   D.1m/s
A cùng pha B gần B nhất [tex]==> \lambda=0,2m ==> v = \lambda*f = 4m/s[/tex]
(dữ kiện cho thời điểm t đề làm gì thế hả???)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ + Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:05 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
2/Mắc cuộn thứ nhất của máy biến áp vào một nguồn điện xoay chiều thì suất điện động hiệu dụng cuộn thứ 2 là E2=20V,mắc cuộn thứ 2 vào nguồn điện xoay chiều thì suất điện động hiệu dụng cuộn thứ nhất là E1=7,2V.Tính điện áp hiệu dụng của nguồn điện?
A.200V   B.50V    C.25V    D.12V
gọi U là điện áp nguồn, N1,N2 là số vòng cuộn 1 và 2
GT : [tex]U:20=N1:N2[/tex] và [tex]U:7,2=N2:N1[/tex]
[tex] ==> U^2:(20*7,2)=1 ==> U=\sqrt{20*7,2}=12V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ + Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:50:05 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
3/Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R,tụ điện C,và cuộn cảm thuần cảm mắc nối tiếp,được đặt vào điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng và tần số không đổi,khi điều chỉnh biến trở ở giá trị nào đó thì điện áp hiệu dụng đo được trên biến trở,tụ điện và cuộn cảm lần lượt là:50V,90V,40V.Bây giờ nếu điều chỉnh để giá trị biến trở lớn gấp đôi so với lúc ban đầu thì điện áp hiệu dụng trên 2 đầu biến trở là ?
[tex] A.3\sqrt{10}   B.20\sqrt{10}   C.76\sqrt{10}    D.12\sqrt{10}[/tex]
[tex]UR=50,UC=90,UL=40 ==> ZC=9R/5=9ZL/4 (1)[/tex] và [tex]U=\sqrt{(UL-UC)^2+UR^2}=50\sqrt{2}(2)[/tex]
Khi R'=2R ==> U không đồi, ZC,ZL không đổi
[tex](1)==> ZC=9R'/10=9ZL/4[/tex] hay [tex]UC=9UR/10=9UL/4 ==> U^2=(2UR/5-9UR/10)^2+UR^2[/tex]
[tex]==> U^2=125UR^2/100 ==> U_R=20\sqrt{10}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ + Điện xoay chiều
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 02:01:07 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
câu 2 khó hiểu waa thầy ui , thầy cho công thức tổng quát dc ko ak  :-[


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ + Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:10:58 AM Ngày 03 Tháng Năm, 2012
câu 2 khó hiểu waa thầy ui , thầy cho công thức tổng quát dc ko ak  :-[
Bài này dùng công thức liên hệ giữa U và N trong máy biến thế thôi làm gì có tổng quát nào nữa
nếu nguồn nối vào cuộn nào thì cuộn đó là sơ cấp, cuộn kia là thứ cấp.
Cuộn 1 là N1, cuộn 2 là N2, cuộn 1 có U1, cuộn 2 có U2
TH1: Điện áp nguồn gắn vào N1 ==> U1=U, còn U2=20
==> U1:U2=N1:N2 ==> U:20=N1:N2
Th2: Điện áp nguồn gắn vào N2 ==> U2=U, U1=7,2
==> U2:U1=N2:N1 ==> U:7,2=N2:N1
Tới đây chắc bạn đã hiểu cách làm