Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: asama_an32 trong 10:38:54 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8175Tiêu đề: giúp mình Phần Dao động điều hòa
Gửi bởi: asama_an32 trong 10:38:54 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 1. Con lắc lò xo có m=1kg, dao động điều hòa và có cơ năng E=125mJ. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v=25cm/s và gia tốc a= -6,25√3 m/s². Thế năng con lắc tại thời điểm t=4,25T là
A. 31,25mJ B. 62,5mJ C. 93,75mJ D. 25mJ

Câu 2. Hai chất điểm M1, M2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh gốc O với cùng tần số f; biên độ dao động của M1 là 2cm, của M2 là 4cm và dao động của M2 sớm pha so với dao động của M1 một góc π/3. Khoảng cách cực đại giữa 2 chất điểm là
A. 2cm B. √3cm C. 2√3cm D. 1,5cm


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình Phần Dao động điều hòa
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:48:26 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 1. Con lắc lò xo có m=1kg, dao động điều hòa và có cơ năng E=125mJ. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v=25cm/s và gia tốc a= -6,25√3 m/s². Thế năng con lắc tại thời điểm t=4,25T là
A. 31,25mJ B. 62,5mJ C. 93,75mJ D. 25mJ

ta có: E=1/2.m.omega^2.A^2 (1)
công thức độc lập của v và a:
v^2/(A^2.omega^2) +a^2/(A^2.omega^4) =1 (2)
từ 1 và 2 em giải ra: omega và A.
tiếp theo em dùng công thức: a=-omega^2.x -> x=? ở thời điểm ban đầu
Tiếp theo em dùng đường tròn để tìm x' ở thời điểm t=4,25T. Rồi suy ra thế năng ở thời điểm đó là: Wt=1/2.m.omega^2.x'^2
Em tính toán đi nha!


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình Phần Dao động điều hòa
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:52:11 PM Ngày 02 Tháng Năm, 2012
Câu 2. Hai chất điểm M1, M2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh gốc O với cùng tần số f; biên độ dao động của M1 là 2cm, của M2 là 4cm và dao động của M2 sớm pha so với dao động của M1 một góc π/3. Khoảng cách cực đại giữa 2 chất điểm là
A. 2cm B. √3cm C. 2√3cm D. 1,5cm
Em viết phương trình dao động của chất điểm 1 là x1=? và của chất điểm x2=?
khoảng cách giữa hai chất điểm là
x=x1-x2. Lúc này em đưa bài toán về tổng hợp hai dao động ( nói cách khác là khoảng cách giữa hai chất điểm là x biến thiên điều hòa) nên giá trị lớn nhất chủa x chính là bằng biên độ A trong biểu thức của x.